Gino Severini Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SEVERİNİ, Gino (1883-1966) İtalyan, ressam. Gelecekçilik (Fütürizm) ile Kübizm’i birleştiren bir üslup geliştirmiştir.

7 Nisan 1883’te Cortona’da doğdu, 27 Şubat 1966’da Paris’te öldü. 1901’de Roma’ya gitti. Çeşitli işlerde çalışırken bir yandan da o dönemde noktacılık (Pointilizm) tekniğini uygulayan Balla’dan dersler aldı. Bu tekniği daha iyi öğrenmek için 1906’da Paris’e gitti. Burada Braque ve Picasso gibi dönemin öncü sanatçılarıyla tanıştı, Seurat’nın yeni izlenimci (neo-empresyonist) üslubunu benimsedi. 1910’da, Marinetti’nin Fütürist Resmin Bildirgesi’ni imzalayarak bu akıma katıldı. 1912’de Gelecekçiler’in sergilerinin çoğuna katıldı. I. Dünya Savaşı sırasında Paris’te kaldı, 1914-1915 yıllarında savaşı konu alan resimler yaptı. 1918’de noktacılık tekniğinin süsleyici öğeleriyle Gelecekçilik ilkelerini de içeren kendine özgü bir Kübizm anlayışı geliştirdi. 1920’lerin başında üslubunun daha doğalcı (natüralist) bir anlatıma bürünmesine karşın Kübizm’den uzaklaşmadı’. Bu dönemde duvar resimlerine ilgi duydu, Almanya’da ve İsviçre’de bazı kiliseler için bu tür çalışmalar yaptı. 1950’lerde bir ara non-figüratif soyut yapıtlar ürettiyse de bu eğilimi uzun sürmedi.

Severini, Gelecekçilik dönemi yapıtlarında, bu akımın vurguladığı hız kavramını işlemiş, ancak çıkış noktası her zaman figür olmuştur. Tuvalin tüm yüzeyini doldurduğu ritmik biçimler ve canlı, titrek renklerle kompozisyona hareket ve ses duygusu kazandırmış, özellikle gece yaşamından canlı sahneleri işlediği bu resimlerinde kübist öğelerle Gelecekçi-lik’in dinamizmini birleştirmiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Bulvar, 1910; Bal Tabarin’in Dinamik Hiyeroglifleri’ne Ait, 1912, Modern Sanatlar Müzesi, New York; Monaco’da Pam-Pam, 1913, Modern Sanatlar Müzesi, Paris; Işığın Küresel Yayılımı, 1914.

• KAYNAKLAR: P.Pacini, Gino Severini, 1966.

 Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara