Giovanni Battista Sammartini Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SAMMARTINI, Giovanni Battista (1698-1775) İtalyan, besteci. Dört bölümlü klasik senfoni türünün öncülerindendir.

Milano’da doğdu, 15 Ocak 1775’te aynı kentte öldü. Doğum tarihi bazı kaynaklarda 1700 olarak gösterilir. Babasının, Fransız obuacı Alexis Saint Martin olduğu sanılıyor. Sammartini, yaşamının büyük bölümünü geçirdiği Milano’da 1725’ten başlayarak çeşitli kiliselerde ve 1730-1770 arasında Santa Maria Maddalena Manastırı’nda orgculuk ve koro yöneticiliği yaptı.

Önce dinsel müzik bestecisi olarak tanınan Sammartini, bir yandan da Mannheim’de Johann Stamitz’in öncülüğünü yaptığı, senfonik yazı sorunları üzerine eğilen bestecilerin çalışmalarını izliyordu. Bu çalışmalar sonucu biçimlenmeye başlayan dört bölümlü senfoniyi İtalya’da uyguladı ve yayılmasını sağladı. Bu yüzden, Mannheim Okulu ile birlikte, sonradan Viyana’da Haydn ve Mozart’ın geliştireceği klasik senfoni biçiminin öncüleri arasında sayılır. Senfoni yazımının yanı sıra, sonat biçiminin kalıplarını da daha esnek tutması nedeniyle bu alanda da bir yenilikçi olarak kabul edilir. Yapıtlarının İtalya dışında da tanınması, bazı müzik öğrencilerini Milano’ya çekti. Bu arada Gluck da 1737’den 1741’e değin Sammartini’den eğitim gördü.

Verimli bir besteci olan Sammartini’nin 2000 kadar yapıt verdiğini ileri sürenler vardır. Bu yapıtlardan bazılarının onun tarafından mı, yoksa kardeşi ünlü besteci ve obuacı Giuseppe Sammartini (1693-1750) tarafından mı yazıldığı belirsiz kalmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Opera: L ’ambizione süper ata dalla virtü, 1735, (Erdemle Yenilgiye Uğratılan Hırs); Agrippina, moglie di Tiberio, 1743, (Tiberius’un Karısı Agrippina). Vokal Müzik (dinsel): Gesu bambitıo adarato dai pastori, oratoryo, 1734, (Çobanların Tapındığı Çocuk İsa); Mıssalar; Motetler. Orkestra Müziği: 24 Senfoni; Uvertürler; Konçerto Grossolar. Oda Müziği: Üçlüler; Üçlü sonatlar; Flüt İkilileri; Klavsen Sonatları.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara