Helmuth Plessner Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

PLESSNER, Helmuth (1892-1979)

Alman, filozof. Estetik, kültür sosyolojisi ve antropoloji felsefesi konularındaki çalışmalarıyla ünlüdür.

4 Eylül 1892’de Wiesbaden’da doğdu, 1979’da Zürich’te öldü. Doğduğu yerde ortaöğrenimini bitirdikten sonra Wiesbaden ve Göttingen üniversitelerinde felsefe, sosyoloji ve estetik okudu. Göttingen Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak göreve başladı. Emekliye ayrılınca Zürich’e yerleşti.

Plessner bütün çalışmalarını antropoloji felsefesi, kültür sosyolojisi ve estetik konulan üzerinde topladı. Bu konuları tarihsel gelişimleri içinde açıklamayı, toplum ve bireyle olan bağlantılarım sergilemeyi amaçladı. Ona göre her felsefe sorunu, ortaya çıktığı toplumun kültür durumuyla, insan ilişkilerinin oluşturduğu yaşama düzeyiyle birlikte ele alınmalıdır. Plessner estetikle ilgili sorunların çözümünde toplumun tinsel yapısının göz önünde bulundurulması gereğini vurgulamıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Die ıvissenschaftlicke Idee, ein Versuch üher die Form, 1913, (“Bilimsel Tasanm, Biçim Üstüne Bir Deneme”); Krisis der transzendentalen Wahr-heit im Anfang, 1918, (“Başlangıçta Aşkın Gerçekliğin Bunalımı”); Die Stufen der Organischen, 1928, (“Organik Varlığın Aşamaları”); Lachen und Weinen, 1941, (“Güime ve Ağlama”); Zıvischen Philosophie und Geselschaft, 1953, (“Felsefe ve Topluluk Arasında”); Die Diesseits der Utopie, 1966, (“Ütopyanın Öte Yanı”); Die Frage nach der Conditio Humana, 1976, (“İnsan Koşulu Üstüne Soru”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara