Henri de Regnier Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

REGNİER, Henri (1864-1936)

Fransız, romancı ve şair. “Sanat için sanat” anlayışı ile Simgecilik’i birleştiren yapıtlar vermiştir.

Henri-François-Joseph de Regnier 28 Aralık 1864’te Honfleur’de doğdu, 23 Mayıs 1936’da Paris’te öldü. Normandiya’nın köklü ailelerinden birinden geliyordu. Önce diplomat olmak için öğrenim gördü. Bu amaçla Paris’te hukuk okuduğu sırada içine girdiği sanat çevresinin etkisiyle şiir yazmaya başladı. Kimi şiirleri Gerard d’Houville adıyla yayımlandı. 1896’da ünlü şair Jose-Maria de Heredia’nın kızıyla evlendi. 1911’de Fransız Akademisi’ne seçildi.

Regnier önceleri, tanıştığı simgeci şairlerin etkisinde şiirler yazmıştır. Bu yapıtlar, aynı zamanda serbest nazım türünün başarılı örneklerindendir. Daha sonra, “sanat için sanat” anlayışını savunan Pamasçı şiir akımının önde gelen şairi Heredia’dan etkilenmiştir. Tarihsel konulara ve sone gibi klasik biçimlere yönelmiştir. Romanlarıyla da tanınan Regnier, bu yapıtlarında 17.-18.yy yaşamım ustalıkla yansıtmıştır. Özellikle aristokrat bir geçmişin değerlerine, gösterişine duyulan özlemi dile getirmiştir. Ancak, gerek şiirlerinde, gerek romanlarında, Romantizm’e tepki olarak gelişen Parnasçılık’ı, Simgecilikle bağdaştıran bir yaklaşım görülür. Yapıtlarında genellikle melankoliye varan duygulu bir üslup egemendir. Regnier, bu özellikleriyle 20. yy’m ilk yarısında, Fransız edebiyat çevrelerinde etkili olmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Şiir: Lendemains, 1885, (“Yarınlar”); Les jeux rustiques et divins, 1897, (“Kaba ve Yetkin Oyunlar”); Les medailles d’argile, 1900, (“Kilden Madalyalar”); La sandale ailee, 1906, (“Kanatlı Sandal”); Le miroir des beures, 1910, (“Saatlerin Aynası”). Roman: La douhle maîtresse, 1900; Le bon plaisir, 1902; Le peur de l’amour, 1907, (“Aşk Korkusu”); La pecheresse, 1912, (“Günahkâr Kadın”); Le voyage d’amour, 1930, (“Aşk Yolculuğu”).

• BAKINIZ: GAUTIER, HEREDIA.

Sitede Ara