Herbert Read Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

READ, Herbert (1893-1968)

İngiliz, şair ve eleştirmen. Döneminin en ünlü sanat ve edebiyat eleştirmenlerinden biri olmuştur.

4 Aralık 1893’te Yorkshire bölgesinde, Kirbymorside’da doğdu, 12 Haziran 1968’de Londra yakınlarında, Malton’da öldü. Leeds Üniversitesi’nde yükseköğrenimini tamamladıktan sonra I.Dünya Savaşı’na katıldı. Gerçekçi savaş şiirlerinden oluşan ilk kitabı Naked Warr;ors (“Çıplak Savaşçılar”) 1919’da yayımlandı. 1922-1931 arasında Londra’da Victoria ve Albert Müzesi’nde görev aldı. 1931-1932 yıllarında Edinburgh Üniversitesinde Güzel Sanatlar Kürsüsü başkanı oldu. Biçim kavramından yola çıkarak sanat ve edebiyat konusundaki görüşlerini ortaya koyduğu yapıtı Form in Modern Poetry (“Çağdaş Şiirde Biçim”) 1932’de yayımlandı. Birçok ülkede dersler verdi ve bu arada, 1954’te düzenlenen Sanat Eleştirmenleri Kongresi nedeniyle İstanbul’a da geldi.

Sanat ve edebiyat üzerine yazdığı eleştiri yazılarında ilerici bir tutum takman, öncü çalışmaları destekleyen Herbert Read, H.Moore ve B.Hepsvorth gibi heykelcilerin çalışmalarıyla yakından ilgilenip ünlenmelerine katkıda bulunmuştur. Bu arada 19. yy İngiliz romantik şairlerinin yeniden önem kazanmasını sağlamış, yeni yazarların yapıtlarının yayımlanması konusunda sürekli çaba harcamıştır. Ayrıca 1940’larda, dönemin güncel konulu ve çoğu siyasal içerikli şiirlerine karşı çıkarak, şiirde yeniden duyguyu egemen kılmak amacını güden New Apocalypse (Yeni Mahşer) şairlerini büyük ölçüde etkilemiştir. Read’in sanatın işlevi ve öğretimdeki yeri konusundaki görüşleri de önem taşır.

• YAPITLAR (başlıca): Eleştiri-Deneme: The Meaning of Art, 1931, (Sanatın Anlamı, 1974); Form in Modem Poetry, 1932, (“Çağdaş Şiirde Biçim”); Art and Industry, 1934, (“Sanat ve Endüstri”); Education Tkrough Art, 1943, (“Sanat Yoluyla Öğretim”); The Philosophy of Modern Art, 1952, (“Çağdaş Sanatın Felsefesi”); The True Voice of Feeling, 1953, (“Duygunun Gerçek Sesi”); Poetry and Experience, 1966, (“Şiir ve Deneyim”). Şiir: Naked Warriors, 1919, (“Çıplak Savaşçılar”); Collected Poems, 1966, (“Toplu Şiirler”). Otobiyografi: The Contrary Ex-periences, 1963, (“Karşıt Deneyimler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara