Ignazio Silone Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

SILONE, Ignazio (1900-1978) İtalyan, romancı. İtalyan kırsal kesimini konu alan ve faşizm karşıtı romanlarıyla tanınmıştır.

1 Mayıs 1900’de Abruzzi’de, Pescina dei Marsi’ de doğdu, Cenevre’de öldü. Gerçek adı Secondo Tanquilli’dir. On beş yaşında annesi babası ve kardeşleri bir depremde ölünce okulu bırakmak zorunda kaldı. Genç yaşta sol hareketlere katıdı. 1917’de Abruzzi’deki tarım işçileri sendikası sekreteri olarak savaş karşıtı bir gösteri düzenlediği için mahkemeye verildi. 1921’de Italyan Komünist Partisi’nin (İKP) kurucularından biri oldu ve partinin bazı haftalık ve günlük yayınlarını yönetti. Faşistler’in yönetime gelmesinden sonra IKP’nin yayınlarını illegal olarak çıkarmayı sürdürdü. Bu arada parti temsilcisi olarak Moskova’ya gitti. 1930’lara doğru Parti politikasına karşı bir tutum benimsedi ve 1930’da IKP’den ayrılarak İsviçre’ye yerleşti. II. Dünya Savaşı sırasında Müttefikler’in İtalya’ya çıkması üzerine ülkesine döndü ve savaşın sonuna kadar Faşizm’e karşı yeraltı hareketi içinde çalıştı. Bu dönemde Sosyalistler’e yakın oldu.

Savaştan sonra İtalyan Sosyalist Parti’sinin sol kanadının önderi olarak kurucu meclise girdi. Partinin gazetesi Avanti’nin yöneticiliğini yaptı. 1952’de partisinden ve politikadan bütünüyle uzaklaştı.

Silone ilk romanı Fontamara’yı 1933’te yayımlamıştır. Bir İtalyan kasabasının, Kara Gömlekliler’in egemenlik kurma çabalarına başarısızca direnişini anlattığı bu kitabı on dile çevrilmiştir. En iyi yapıtı sayılan ikinci romanı Pane e vino’da (Ekmek ve Şarap) sağlığını kazanmak ve saklanmak için Abruzzi bölgesine dönen bir devrimcinin yaşamım konu almıştır. Kitapta devrimci bir politika ile Hıristiyanlık arasında bir bireşim düşüncesi egemendir.

Silone’nin 1952’de yayımladığı Una mandata di more (“Bir Avuç Böğürtlen”) siyasal parti eylemlerinin boşluğu temasını işler, toplumsal adaletsizliklerin çözümünde, bir partinin yerini bir başkasının almasının önemi olmadığını öne sürer. Gene Güney İtalya’ daki kırsal yaşamı konu alan II segreto di Luca’da. da (“Luca’mn Sırrı”) toplumsal reform ile bireysel tutkular arasındaki gerilimi ön plana çıkarır. La volpe e le camelie’de (“Tilki ve Kamelyalar”) faşist yönetim altında siyasal görevler ve ahlaki sorumluluklar arasındaki karmaşık ilişkileri işler. Son romanı olan L’avventuro d’un povero cristiano (“Yoksul Bir Hıristiyan’ın Öyküsü”) 13. yy’da papa V.Celestinus ile papa VIII. Bonifacius arasındaki çatışmanın çerçevesi içinde, kurumsal Hıristiyanlık ile bireysel ahlak arasındaki kaçınılmaz çelişkiyi konu alır. Sosyalizmden komünizme, sonra gene sosyalizme, oradan da Hıris-tiyanlık’a doğru geçirdiği gelişimini ise Usdta di sicurezza (“Yangın Çıkışı”) adlı oyununda anlatmıştır.

Silone politikayı yaşamının merkezine almış, sayıları çok az olan çağdaş İtalyan yazarlarından biridir. Politikadan uzaklaşması bile toplumsal ve bireysel yaşamı politik terimlerle kavramasını ve anlatmasını önlememiştir. Köylüleri çok yalın bir üslupla işlemiş, onların basit, değişmeyen ve bozulmaz görünen yaşamlarına özlemle bakmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Roman: Fontamara, 1933, (Fontamara, 1943); Pane e vino, 1936, (Ekmek ve Şarap); IIseme sotto la neve, 1940, (“Kar Altındaki Tohum”); Una mandata di more, 1952, (“Bir Avuç Böğürtlen”); II segreto di Luca, 1956, (“Luca’nm Sırrı”); La volpe e le camelie 1960, (“Tilki ve Kamelyalar”); L’avventuro d’un povero cristiano, 1968, (“Yoksul Bir Hıristiyan’ın Öyküsü”). Oyun: Ed egli si noscose, 1945, (“Ve Kendini Sakladı”). Deneme-Anı: La scuola dei dittatori, 1938, (“Diktatörler Okulu”); Usdta di sicurezza, 1965, (“Yangın Çıkışı”).

Sitede Ara