J. D. Salinger Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SALINGER, J.D. (1919 – 27 Ocak 2010, Cornish, New Hampshire) ABD’li öykü ve roman yazarı. Büyüklerin dünyasına tepki duyan ve başkaldıran genç kahramanları ele alan yapıtlarıyla tanınmıştır.

Jerome David Salinger 1 Ocak 1919’da New York’ta doğdu. Yahudi kökenli bir ailedendir. Doğduğu kentte öğrenim gördü. Kısa sürelerle New York ve Columbia Üniversitelerinde bulunduktan sonra tüm zamanını yazarlığa ayırdı. 1937-1938 yıllarını Avrupa’da geçirdi. Öyküleri 1940’tan başlayarak çeşitli dergilerde yayımlandı. 1946’da askerlik hizmetini tamamladıktan sonra The New Yorker dergisinde sürekli olarak yayımlanan yapıtlarıyla tanındı. Hemen hemen tüm öyküleri bu dergide basıldı. 1951’de yayımladığı The Catcher in the Rye (Gönülçelen) adlı romanı büyük başarı kazandı. En başarılı öykülerini 1953’te Nine Stories (“Dokuz Öykü”) başlıklı kitabında topladı. 1960’lann başlannda çıkan üç kitabından sonra yazmayı bıraktı ve inzivaya çekildi.

Salinger Gönülçelen’de duyarlı, başkaldıncı kahramanı Holden Caulfield’ın, büyüklerin dünyasının sahteliğine karşı direnişini, bu dünyadan kaçışınıcanlı bir anlatımla dile getirir. Salinger’m öbür genç kahramanları gibi, erken gelişmiş bir bilinç düzeyinde olan Holden, küçüklerini de büyümenin getireceği çürümüşlükten korumaya çalışır. Roman, özellikle yaşlı kuşaklann değerleri ve beklentileriyle uyuşamayan II.Dünya Savaşı sonrasının öğrenci gençliğinde ilgiyle karşılanmış ve benimsenmiştir. Salinger’ın birbirini izleyen öykülerinin çoğu da, kendi ailesinden izler taşıyan Glass ailesi, özellikle de bu ailenin çocukları çevresinde gelişir. Salinger’ın her zaman önemsediği, incelikle işlediği çocuk ya da genç kahramanlar büyüklerin iki yüzlü dünyası içinde, çocukluğa özgü içtenlik ve dürüstlüklerini korumaya ya da yeniden kazanmaya çalışan kişilerdir.

• YAPITLAR (başlıca): The Catcher in the Rye, 1951, (Gönülçelen, 1981); Nine Stories, 1953, (“Dokuz Öykü”); Franny and Zooey, 1961; Raise High the Roof Beam Carpenters, 1963, (“Çatıyı Yüksek Tutun Dülgerler”); Seymour: An Introduction, 1963, (“Seymour: Bir Başlangıç”)-

• KAYNAKLAR: H.A. Grunwald, Salinger: A Crıtical and Personal Portrait, 1962; F.L.Gwynn ve J.L.Blotner, The Fiction of /.D.Salinger, 1958; M.Laser ve N.Freeman (der.), Studies in J. D. Salinger, 1963.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara