James Rosenquist Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ROSENOUIST, James (1933) ABD’li ressam. New York’lu Pop Art sanatçıları arasında yer almış ve pano ressamı olarak ünlenmiştir.

Kuzey Dakota Eyaleti’nde Grand Forks’da doğdu. 1950’lerin başında yaşamım Minnesota’da reklam panoları boyayarak kazandı. 1955’te aldığı bir bursla New York’ta Art Students’ League’de sanat öğrenimine başladı. Burada Pop Art sanatçılarıyla tanıştı ve Warhol, Lichtenstein, Wesselmann ve Oldenburg ile birlikte New York’ta Pop Art’ın en önemli beş temsilcisinden biri oldu. 1958-1960 arasında reklam panoları boyamayı sürdürdü. 1962’de katıldığı ilk sergide tüm yapıtları satıldı. Bu tarihten sonra büyük boyutlu tuvallerinin yanı sıra plastik levha, ayna, pleksiglas, neon tüpü, tahta ve ip gibi malzemeler ve neon ışığı kullanarak “nesneler” üretmeye başladı. 1966-1975 arasında ABD’de ve Avrupa’da çok sayıda sergi açtı.

Rosenquist de öbür Pop Art sanatçılar gibi konularını endüstri toplumunun kültüründen almıştır. Ancak ilettiği bildiri her zaman açık değildir. Genellikle Batı insanının yüzeysel isteklerini ve içinde bulunduğu durumdan duyduğu mutluluğu yansıtır. Uzun yıllar reklam panosu boyaması, özgün üslubunu bulmasında önemli bir etkendir. İnsan vücudunun, teknolojik ürünlerin ve tüketim mallarının bazı ayrıntı ve bölümlerini, gerçek boyutlarından çok büyük boyutlarda ele alıp, ayrı panolar halinde bir arada, yan yana ya da birbiri üstüne bindirerek resimlemiştir. Örneğin, yaklaşık 25 m uzunluğunda ve 3 m genişliğindeki F-lll adlı duvar panosunda, geri planda tüm pano uzunluğun-ca çizdiği bir uçak önünde, çağdaş toplumun vazgeçilmez imgelerini birbirini izleyen bölümler halinde vermiştir.

Rosenquist, kullandığı fotografik imgelerden ötürü, grup içinde akademik olarak nitelenir. Ancak gerek kullandığı malzemenin,gerekse imgelerinin çeşitliliği onu grubun en yenilikçi sanatçılarından biri yapmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Tuşlu, 1960-1961; Marilyn Monroe I, 1962, Modern Sanatlar Müzesi, New York; Kırmızı İçinde, 1963; Bir, İki, Üç ve Dışarı, 1963; Karenin Üstünde, 1963; F-lll, 1965.

• KAYNAKLAR: L.Lippard, Pop Art, 1966.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara