Jean Paul Friedrich Richter Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

RİCHTER, Jean Paul Friedrich (1763-1825)

Alman, filozof ve romancı. Bütün toplumların Tanrı, ahlak yasası ve tinin ölümsüzlüğü konusunda birleştiklerini ileri sürmüştür.

21 Mart 1763’te Wunsiedel’de doğdu, 14 Ekim 1825’te Beireuth’ta öldü. Doğduğu yerde ortaöğrenimim bitirdikten sonra 1780’de girdiği Leipzig Üniversitesi’ nde tanrıbilim ve felsefe okudu. Geçimini sağlamak için başta Berlin ve Weimar olmak üzere, değişik illerde dolaşarak özel dersler verdi. 1817’de Bavyera kralının kendisine bağladığı aylıkla yaşamının sonuna değin kaldığı Beireuth kentine yerleşti.

Richter’in felsefesi estetik sorunlarıyla ilgili açıklamalara dayanır. Filozof kişiliği yanında, bir yazar ve romancı olması nedeniyle, düşüncelerini değişik türdeki yapıtlarında sergilemiştir. Ona göre insanın üzerinde durması gereken güzellik, erdem ve gerçeklik gibi konulardır, çünkü kişinin yaşamına anlam veren bu üç sorundur. Madde evreninin üstünde bulunan, ancak ondan yola çıkarak bilinebilen, bir tinsel evren vardır. Bu evrenin temelini kuran da güzellik, erdem ve gerçekliktir. İnsan bunları kavrayınca yeryüzünden daha üstün olan tinsel evrene yükselir, mutluluğa erişir. İçinde yaşanan evren kişiyi mutlu değil mutsuz kılar.

Bütün insan toplulukları Tanrı, ahlak yasası ve tinin ölümsüzlüğü konusunda düşünce birliğine varmıştır. Bunun nedeni de tinsel evrenin varlığını kavrama, ölümsüzlüğün, mutluluğun orada bulunduğuna inanmadır. Richter’in estetikle ilgili görüşleri Hegel, Schelling gibi Alman filozoflarını etkilemiştir.

• YAPITLAR (başlıca): S’amtliche Werke, (ö.s.), 1879, (‘‘Toplu Yapıtlar”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara