Joachim Ritter Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

RITTER, Joachim (1903-1974)

Alman felsefe tarihçisi. Yunan felsefesi ve Varoluşçuluk konularındaki çalışmalarıyla tanınmıştır.

3 Nisan 1903’te Geesthacht’ta doğdu, 3 Ağustos 1974’te Münster’da öldü. Doğduğu kentte ortaöğrenim gördükten sonra Kiel Üniversitesi’nde felsefe okudu, felsefe doktoru sanım kazandı. 1943-1946 arasında Kiel, 1946’dan sonra Münster Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak görev aldı. 1952-1953 döneminde konuk profesör olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde felsefe okuttu.

Ritter’in ilgi alanı felsefe tarihinin önemli sorunları ve bunlara getirilen çözümlerdir. Bu görüşten yola çıkarak estetik, bilgi kuramı, insan ve etik konularında çalışmalarını sürdürmüş, Aristoteles, Nicolaus Cusanus, Hegel gibi filozofların bunlarla ilgili düşüncelerini açıklamayı amaçlamıştır. Bu çalışmaları yanında Varoluşçuluk’un kaynağı, gelişimi, etkisi ve içeriği gibi daha çok çağdaş felsefeyi ilgilendiren sorunlar da vardır.

• YAPITLAR (başlıca) :£>octo ignorantia,die Theorie des Nicht-ıvissens bei N.Cusanus, 1927,(“N.Cusanus’taBilinmeyenin Kuramı”); Über den Sinn und die Grenze der Lehre von Menschen, 1933, (“İnsan Öğretisinin Sınırı ve Anlamı Üstüne’’); Die Lehre vom Ursprung und Sinn der Theorie bei Aristoteles, 1953, (‘ ‘Aristoteles’te Kuramın Anlamı ve Kaynağın Öğretisi”); Zur Problem derEsdstenzphilosophie, 1954, (“Varoluşçuluk Felsefesinin Sorunu Üstüne”); Hegel und die französische Revolution, 1957,(“Hegel ve Fransız Devrimi”); Die Aufgabe der Geisteswissenchaften in der modernen Gesell-schaft, 1963, (“Çağdaş Toplumda Tinsel Bilimlerin Görevi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara