Josiah Royce Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ROYCE, Josiah (1855-1916)

ABD’li filozof. Evrenin, Tanrı yönetiminin altında bulunan ve bireysel varlıklardan oluşan bir toplum olduğu görüşünü savunmuştur.

10 Kasım 1855’te California’nın Grass Valley kentinde doğdu, 14 Eylül 1916’da Cambridge’te öldü. Önce mühendislik öğrenimi gördü, sonra Leipzig ve Göttingen üniversitelerinde felsefe okudu. 1882’de Harward Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak görevlendirildi. Filozof Lotze’nin öğretisine bağlanmış, Kant, Fihte, Schelling ve Hegel gibi filozofların görüşlerinden esinlenmiş, sonra idealist düşünceye karşı çıkmıştır.

Royce, Gerçekçilik ve Pragmacılık öğretilerini savunurken ABD’de yaygmlaşan din anlayışını yönlendirmeye, ona yeni bir içerik kazandırmaya çalışır. Ona göre evren bireylerden kurulu büyük bir toplumdur, bu toplumun yöneticisi de Tanrı’dır. Ancak bireylerin çokluğu evrenin bütünlüğünü, birliğini bozamaz. Bir düşüncenin uygulama alanında değer ve geçerlilik kazanması için bireyleşmesi, başka birinin düşüncesine benzememesi gerekir. İnsanı yanlışlığa sürükleyen genel geçerlik taşıdığı sanılan tümellerdir. Düşünce ve nesnenin gerçek olması için bir Ben’de bulunması, toplanması zorunludur. Bu salt Ben’in yaşamı da içlerinde kendi kendini gerçekleştirdiği, bireylerin bilgisidir.

• YAPITLAR (başlıca): The Conception of God, 1897, (“Tanrı Kavramı”); Problem of Trutb, 1908, (“Gerçek Sorunu”); Pr’mzipien der Logik, 1912, (“Mantığın İlkeleri”); The Problem of Christianity, 1913, (“Hıristiyanlık Sorunu”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara