Juan Rulfo Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

RULFO, Juan (1918 – 7 Ocak 1986, Meksiko) Meksikalı yazar. Çağdaş Meksika edebiyatının en önemli adlarındandır.

Jalisco Eyaleti’nde doğdu. Çocukluğu 1913 Devrimi’ni izleyen çalkantılı dönemde geçti. Değişik iktidarlara, başarılı, başarısız reformlara ve birçok şiddet olayına tanık oldu. İlk öyküleri kasaba dergilerinde yayımlandı. Daha sonra Mexico City’ye yerleşti. 1953’te öykülerini topladığı El ilano en ilamas’ı (Kızgın Ova), 1955’te Pedro Pdramo (Pedro Paramo) adlı romanını yayımladı.

Kızgın Ova’da karışık devrim yıllarını yaşayan yoksul ve cahil köylüleri tüm tutkuları, acıları, düşünceleri ve özlemleri ile anlatır. Bu öykülerde sık sık iç konuşma tekniğini kullanmıştır. Aynı dönemi, devrim öncesinden başlayarak yansıttığı Pedro Pdramo’ da ise zalim, ilkel bir toprak ağasının ölümünden sonraya değin uzanan öyküsünü aktarır. Latin Amerika edebiyatının en önemli ve özgün yapıtlarından sayılan bu romanda, sık sık zamanda geriye dönüşlerle pekiştirilen, düşle gerçek karışımı şiirsel bir anlatım vardır. Ancak olaylara siyasal açıdan çok insancıl bir gözle bakan Rulfo, bu yapıtlarda doğalcı (natüralist) yanı ağırbasan nesnel anlatımıyla yalnızca acıları, korkuları, umutsuzlukları dile getirmeyi yeğlemiş, bir çözüm önermekten kaçınmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): El ilana en ilamas, 1953, (Kızgın Ova, 1982); Pedro Pdramo, 1955, (Pedro Paramo, 1970).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara