Karl Rosenkranz Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ROSENKRANZ, Karl (1805-1879) Alman, filozof. Hegel’in öğretisini yeni bir yorumdan geçirerek daha geniş bir alana yaymaya çalışmıştır.

23 Nisan 1805’te Magdeburg’ta doğdu, 14 Haziran 1879’da Königsberg’te öldü. Ortaöğrenimini doğduğu ilde bitirdikten sonra Halle Üniversitesi’nde felsefe okudu, 1831’de bu üniversitede, 1833’te Königsberg Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak görev aldı.

Rosenkranz, bütün yaşamı boyunca, Hegel ve Yeni Çağ felsefesi üzerinde durarak onların, kendine özgü yorum ve açıklamalarıyla, yayılmasına çalışmıştır. Özellikle Meine Reform der hegelschen Philosophie (“Hegel Felsefesinde Yaptığım Yenilik”) adlı yapıtında Hegel’in düşüncelerini yeniden ele alarak düzenlemeye, onlardan yeni görüşler türetmeye çalışmıştır. Rosenkranz, gene Hegelci bir tutumla, Tanrı kavramını işler, Tanrı’da Hıristiyanlık’ın öne sürdüğü yüce niteliklerin birer gerçek olarak bulunduğu görüşünü savunur. Onun Hegel ve Yeni Çağ felsefesiyle ilgili yapıtları, bu konularda çalışanlar için, birer kaynak niteliği taşımaktadır.

• YAPITLAR (başlıca): Leben Hegels, 1844, (“Hegel’in Yaşamı”); Meine Reform der hegelschen Philosophie, 1852c (“Hegel Felsefesinde Yaptığım Yenilik”); Wissenschaft der logischen Idee, 1852-1859, 2 cilt, (“Mantık Tasarımları Bilimi”); Âsthetik der Hasslichen, 1853, (“Çirkinin Estetiği”); Die Poesie und ihre Geschichte, poetische ideale derVölker, 1855, (“Şiir ve Tarihi, Ulusların Şiirsel Tasarımları”); Hegel als Naturphilosoph, 1870, (“Doğa Filozofu Olarak Hegel”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara