Kenneth Rexroth Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

REXROTH, Kenneth (1905-1982)

ABD’li şair, yazar, eleştirmen ve ressam. Çağdaş Amerikan edebiyatının önde gelen sanatçılarındandır.

22 Aralık 1905’te Indiana Eyaleti’nin South Bend kentinde doğdu, 6 Haziran 1982’de öldü. Genç yaşta öğrenimine ara verdi. ABD’nin batı bölgesinde çeşitli kentleri dolaşarak birçok işte çalıştı, sendikacılık etti. 1920’lerde New School, Arts Students League ve Chicago Art Institute’ta öğrenim gördü. Kişisel sergiler açtı ve ABD’nin ilk soyut ressamlarından biri olarak dikkati çekti. 1927’de San Fransisco’ya yerleşti. 1930’larda gerek sol, gerek sendikal hareketlerde etkin biçimde yer aldı. 1940’lardan sonra ise edebiyat çalışmalarına ağırlık verdi.

İlk dönem şiirleri, Gerçeküstücülük izleri taşıyan deneysel yapıtlardır. Daha sonra yakınlık duyduğu Nesnelcilik anlayışının etkileri The Phoenix and the Tortoise (“Anka Kuşu ve Kaplumbağa”) adlı yapıtmda görülür. Rexroth, Beat hareketinin de ilk savunucuları arasında yer almıştır.

Şiirleri, inceleme ve eleştirileri çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan Rexroth, birçok ödül almış, üniversitelerde dersler vermiş, özellikle Japon, Çin, Yunan, Latin ve İspanyol şiirinden yaptığı yetkin çevirilerle önem kazanmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Şiir: The Phoenix and the Tortoise, 1944, (“Anka Kuşu ve Kaplumbağa’ ’); The Art of Vdorldly Wisdom, 1949, (“Dünyevi Bilgelik Sanatı”); The Dragon and the Unicom, 1952, (“Ejderha ve Tek Boynuzlu At”); Natura! Numbers: Nem andSelected Poems, 1963, (“Doğal Sayılar: Yeni ve Seçme Şiirler”). Deneme: The Birdin the Bush, 1959, (“Çalılıktaki Kuş”); The Altemative Society, 1970, (“Alternatif Toplum”); American Poetry in the Tuıentieth Century, 1971, (“Yirminci Yüzyılda Amerikan Şiiri”).

• KAYNAKLAR: E.Mottram, A Kenneth Rexroth Reader, 1970.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara