Larry Rivers Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

RIVERS, Larry (1923 – 14 Ağustos 2002, New York)

ABD’li ressam ve heykelci. Soyut Dışavurumculuk’un (Abstre Ekspresyonizm) hareketli fırça vuruşlarıyla Pop Art’ın imgelerini birleştirmiştir.

17 Ağustos 1923’teNew York’ta doğdu. Asıl adı Yitzroch Loiza Grossberg’dir. 1940’larda profesyonel saksafoncu olarak çalıştı. 1944-1945 yıllarında Julliard School of Music’de eğitim gördü. Resme ilgisi 1945’te başladı. 1947-1948 yıllarında Alman ressam Hans Hofmann’ın (1880-1966)New York’taki okuluna devam etti. 1948’de ayrıca New York Üniversitesi’nde soyut dışavurumcu ressam William Baziotes’den (1912-1963) dersler aldı. 1950’de bir yıl için Avrupa’ya gitti. 1953’te heykel çalışmalarına başladı. 1960’larda yapıtlarında Pop Art imgelerine yer vererek, yapıştırma resmi (kolaj), geometrik biçimli tuvalleri (shapedcanvas), boyalı heykelleri ve baskıları bir arada kullandı. 1970’lerde ise püskürtme tekniği ile düzgün yüzeyler elde etmeye yöneldi.

Rivers’in 1950’lerin başında yaptığı resimlerinde izlediği gerçekçi (realist) tutum, özellikle portre çalışmalarına yansımıştır. Gerçekçi konulara ilgisini sonraki yıllarda da sürdürmüş ve figüratif çalışmayı yeğlemiştir. Özellikle De Kooning’in figürlerinden ve fırça vuruşundan etkilenmiştir. Amerikan tarihinden aldığı yurtseverlik ve kahramanlık temalarını yeni bir canlılıkla işlemiştir. Ayrıca öbür Pop sanatçıları gibi, o da reklam dünyasından esinlenmiş ve tüketim mallarını simgeleyen bir takım işaret ve resimlerden yararlanmıştır. 1970’lerden sonra yaptığı resimlerde, uyuşturucu alışkanlığı gibi toplumsal temalara da değinmiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Cenaze, 1951, Fort Wayne Sanat Enstitüsü, Indiana; Washington Delauıare’i Geçerken, 1953, Modern Sanatlar Müzesi, New York; Birdie’nin Çift Portresi, 1955, Whitney Müzesi, New York; Yüzün Bölümleri (Sözcük Bilgisi Dersi), 1961, Tate Galerisi, Londra; Dutch Mas-ters Pürosu Dizisi, 1963, Dwan Galerisi, New York; Mars’ tan Mayakovski’ye Rus Devrimi’nin Tarihi, 1965; Kötü Cadı, 1971.

• KAYNAKLAR: S.Hunter, Larry Rivers, 1969-.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara