Lennox Robinson Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

ROBINSON, Lennox (1886-1958) Irlandalı oyun yazarı. İrlanda tiyatrosunun gelişmesine büyük katkıları olmuştur.

Lennox Robinson olarak tanınan Esme Stuart Robinson 4 Ekim 1886’da Cork kontluğundaki Douglas’ta doğdu, 14 Ekim 1958’de Dublin’de öldü. Yeterli bir eğitim görmedi. İlk oyunu olan tek perdelik trajedi The Clancy Name’i 1908’de Abbey Theatre’da sahnelendi. Robinson, W.B. Yeats’den sonra 1910-1914 arasında aynı tiyatroda yöneticilik etti.

Bu arada 1911’de tiyatronun ABD turnesine katıldı. Londra’da B.Shaw’la tiyatro üzerine çalışmalar yaptı. 1915’te bütün İrlanda’yı kapsayan bir geziye çıktı. 1919’da yeniden Abbey Theâtre’a yönetici oldu. 1923’te bu görevi bıraktıktan sonra da aynı tiyatroda oyunlar sahneye koymaya devam etti. Sık sık gittiği ABD’de çeşitli üniversitelerde tiyatro üzerine dersler verdi.

Robinson, İrlanda toplum unun değişme sürecini işleyen ilk yazarlardan biridir. Oyunlarında kırsal kesim yaşamını ve kişilerini ele almış, trajik bir alaycılıkla neşeli bir eleştiriyi birleştirmiştir. Yergici bir yaklaşımla ahlak konusuna eğilmiştir. The White-Headed Boy (“Beyaz Başlı Çocuk”) yalnız İrlanda’da değil, ABD ve İngiltere’ de çok tutulmuş oyunlarından biridir. Dramatik yapısı ustaca kurulmuş bir trajikomedi olan Chıtrch Street (“Kilise’ Sokağı”), gerçek ile fantezinin ele alınış biçimiyle Pirandello’yu anımsatır. Siyasal bir oyun olan Patriots’ da (“Yurtseverler’ ’) yurtseverlik teması duygusallığa düşmeden kullanılmıştır.

Otuz kadar yapıt veren Robinson, oyunlarını kısa aralıklarla, birbiri ardına yazmış olmakla birlikte, konu tekrarlarına ve teknik zayıflıklara hiç düşmemiştir. Abbey Theatre’daki yöneticiliği sırasında başta S.O’Casey olmak üzere birçok genç oyun yazarını özendirmiş, desteklemiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Oyun: The Clancy Name, 1908′,-Patri-ots, 1912, (“Yurtseverler”); The White-HeadedBoy, 1916, (“Beyaz Başlı Çocuk”); The Far – OJfHills, 1928, (“Uzak Tepeler”); Is Life Worth Living, 1933, (“Yaşam Yaşamağa Değer mi?”); The Church Street, 1934, (“Kilise Sokağı”); Speed The Lucky Finger, 1948, (“Şanslı Parmak”). Deneme: The Golden Treasuryoflrish Verse, 1925, (“İrlanda Şiirinin Altın Antolojisi”); The Irish Theâtre, 1939, (“İrlanda Tiyatrosu”); Curtain Up, 1941, (“Perde Kalkıyor”); A History of the Abbey Theâtre, 1952, (“Abbey Tiyatrosu’nun Tarihi”).

• KAYNAKLAR; MJ. O’Neill’s, Lennox Robinson, 1964.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara