Lionel Robbins Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ROBBİNS, Lionel (1898) İngiliz, iktisatçı. İktisadı, kıt kaynakların alternatif kullanımlarının incelenmesi olarak tanımlamıştır.

22 Kasım 1898’de Londra’da doğdu. London Schooi of Economics’de (LSE) iktisat öğrenimi gördü. 1923-1924 yıllarında aynı okulda araştırma asistanı, 1924-1925 yıllarında Oxford’da New College’da öğretim görevlisi oldu. 1925 yılında yeniden LSE’ye geçti ve 1929’da iktisat profesörü oldu. 1961’e değin bu görevini sürdüren Robbins, 1941-1945 arasında Savaş Hükümeti’nde iktisatla ilgili büroların yöneticiliğini, 1954-1955 yıllarında Kraliyet İktisat Derneği’nin başkanlığını yaptı. 1961-1970 arasında Financial Times gazetesini yönetti. 1968-1974 arasında LSE yönetim kumlu başkanlığı yaptı.

Robbins’in en önemli kitabı An Essay on the Nature and Significance of Economic Science’tu (“iktisat Biliminin Doğası ve Önemi Üzerine Bir Deneme”) yaptığı iktisat tanımı, bugün iktisat kitaplarında yer alan ve çok kullanılan tanımlardan biridir. Robbins’e göre iktisat kıt kaynakların alternatif dağılımı ile ilgilenir. İktisat bilimi insan davranışını, amaçlar ve kıt kaynaklar arasındaki ilişki olarak ele almalıdır. İnsanların birbirleriyle ilişkisini iktisattan dışlayan bu anlayışa göre, kaynak kıtlığı yalnızca bir kaynak dağılımı sorunu yaratmaktadır.

Bu kitabında, ahlaksal ya d a normatif önermeler ilepo-zitif önermeler arasında kesin bir ayrım yapan Robbins, refah iktisadı kavramını, kişiler arasında fayda karşılaştırması yaptığı için eleştirmekte, nicel fayda konusunda İngiliz filozofu Bentham’ın görüşlerini izleyerek, bireylerin tatmininin ancak tüm toplumun refahı sağlanarak erişilebileceğini savunmaktadır.

Robbins’in ilgi alanı, 1930’ların ikinci yarısından sonra iktisat politikalarına kaydı, Keynes tarafından o dönemde % 20’ye varan işsizliğe çareler bulmak için çalışan İktisadi Danışma Kurulu’na çağrıldı. Önceleri, bunalımın devlet müdahalesinden kaynaklandığını ileri süren Avusturya Okulu’nun konjonktür devreleri kuramından etkilenmiş olan Robbins, Keynes ve diğer kurul üyelerinin genişlemeci politika önerilerine karşı çıktı. Ancak 1930’ların sonlarına doğru ve II.Dünya Savaşı sırasında bazı görüşlerini değiştirerek, ılımlı Keynesci politikaları savundu. Savaş Hükümeti’ndeki çalışmaları sırasında, yüksek bir istihdam düzeyi tutturmak için hükümet müdahalesi öngören bir politika izledi.

• YAPITLAR (başlıca): An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, 1932, (‘ ‘İktisat Biliminin Doğası ve Önemi Üzerine Bir Deneme”); The Economic Problem in Peace and War, 1947, (“Barışta ve Savaşta İktisadi Sorun”); The Theory of Economic Policy in English Classical Political Eco-nomy, 1952, (“İngiliz Klasik Politik İktisadında İktisadi Politika Kuramı”); The Evolution of Modem Economic Theory, 1970, (“Çağdaş İktisadi Kuramın Evrimi”) Political Economy, 1976, (“Politik İktisat”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara