Marc Riboud Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

RIBOUD, Marc (1923)

Fransız, fotoğrafçı. Röportaj fotoğrafının çağdaş ustalarından biridir.

Lyon’da doğdu. Endüstri mühendisliği eğitimi gördü. II.Dünya Savaşı’ndan sonra amatör olarak fotoğraf çekmeye başladı, giderek bu sanata bağlandı. 1950’de büyük hayranlık duyduğu H.Cartier Bresson’la tanıştı, fotoğraflarını gösterdi. Onun yüreklendirmesiyle yaşamını bütünüyle fotoğrafa adamaya karar verdi. 1952’de bu kararını uyguladı, mühendislik mesleğini bıraktı. Ertesi yıl ünlü fotoğraf ajansı Magnum’a katıldı. 1955’te ilk Uzakdoğu gezisine çıktı. 1957’de Çin Halk Cumhuriye-ti’ne giren ilk Batılı fotoğrafçılardan biri oldu. Bu gezisinde Çin’nde dört ay kaldı ve yoğun biçimde fotoğraf çekti. 1958’de yeni bit Uzakdoğu gezisine çıktı. İç savaş sırasında Endonezya’da, sonra Malezya’da, Filipinlet’de ve Japonya’da fotoğraf çekti. 1959’da Paris Match dergisi için “Dünyanın En Uzun Yolu” adlı, Alaska’dan Meksika’ya uzanan bir gezi röportajı gerçekleştirdi. “Afrika’da Bir Yıl” röportajından sonra SSCB’de ilk uzay adamı Gagarin’in dünyaya dönüşünü fotoğrafladı. Dağcı Edmund Hillary ile birlikte Everest’in doruğuna çıktı. Birkaç kez Türkiye’ye geldi. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde fotoğraf çekti, Time-Life dizisinin İstanbul kitabına Ara Güler ve John Garret’le birlikte fotoğraflarıyla katkıda bulundu. 1965 ve 1975’te iki kez daha Çin’e gitti. Bu çalışmalarını dünyanın çeşitli dergilerinde yayımladı, bitçok ülkede sergiler açtı. Alman Leica firmasının çok az sayıda fotoğrafçıya verdiği Master of Leica unvanını kazandı ve ASMP’ye (American Society of Magazine Photographers-Amerikan Dergi Fotoğraçıları Derneği) üye seçildi.

Riboud, II.Dünya Savaşı’ndan sonra yetişen basın ve röportaj fotoğrafçıları kuşağının önemli bir temsilcisidir. Magnum ajansı fotoğrafçılarının dolaysız ve belgeci tarzında, ama belirgin ve özgün bir kişisel üslupla, çok ilginç dizi röportajlar gerçekleştirmiş, yapıtlarıyla günümüz fotoğrafçılarına örnek olmşutur.

• YAPITLAR (başlıca);Three Banners of China, (“Çin’in Üç Sancağı”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara