Marcus Fabius Quintilianus Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

QUINTILIANUS, Marcus Fabrius (40-120)

Romalı eğitimci, söylevci ve filozof. Felsefenin bir eğitim öğretisi olduğu görüşünü savunmuştur.

Ispanya’nın Calaguris kentinde doğdu, Roma’da öldü. Yirmi yıl söylev (retorik) öğretmenliği yaptıktan sonra imparator Domitianus’un yeğeni Adrianus’un eğitimiyle görevlendirildi, saray çevresinde büyük saygı gördü. Yaşamı konusunda geniş bilgi yoktur, ancak Irıstitutio Oratoria, (“Söylevci Yetiştirme”) adlı yapıtında ileri sürdüğü düşünceler ve eğitim yöntemi dolayısıyla yüzyıllar boyunca etkisini sürdürmüş, eğitim konusunda başvurulan önemli kaynaklardan biri olmuştur.

Quintilianus’un geliştirdiği öğretiye göre felsefenin görevi insanları eğitmek, tutarlı, ölçülü, dengeli bir söylevci gibi yetiştirmektir. Felsefenin vereceği bilgi, kuramsal değil uygulamalı, yaşamı yönlendirici olmalıdır. Bu nedenle felsefe ile söylev arasında bağlantı vardır. Eğitime küçük yaştan başlanmalı, eğitilecek çocuk önce okuma yazma öğretecek iyi bir öğretmene verilmelidir. Çocuk bu dönemde başan gösterdikten sonra dilbilgisi, söylev, edebiyat ve tarih öğrenimi görmelidir. Edebiyat konusunda geliştirici önbilgiler Vergilius, Ovidius gibi ozanlardan alınırsa çocuk hem iyi ve süslü konuşmayı hem de kavram üretmeyi öğrenir. Eğitimde uygulanacak yöntem, öğrencinin incelediği konuyu, ayrıntılarına değin araştırma ve eleştirmedir. Bu dönem geçince matematik öğrenimine başlanır, böylece bütün bilgiler arasında bir bağlantı kurulur.

Eğitim ve öğrenim yeri ev değil, okuldur. Öğretmenin başlıca görevi öğrencinin yeteneklerini, eğilimlerini, başarı aşamalarını ortaya çıkarmak, gelecekte en uygun işi seçmesini sağlamaktır. Yalnız erkeklerin değil, kızların da eğitilmesi, okutulması, yetiştirilmesi gerekir. Bu yapılırsa, geleceğin sorumlusu olan gençler daha ölçülü ve dengeli yetişir, toplumun en küçük birimi sayılan aileden başlayan uyum, devletin yönetici kuramlarına değin yayılır.

• YAPITLAR (başlıca): Irıstitutio Oratoria, 95, (“Söylevci Yetiştirme).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorumlar