Muzaffer Sarısözen Kimdir, Hayatı, Eserleri, Çalışmaları, Hakkında Bilgi

SARISÖZEN, Muzaffer (1899-1963) Türk, halkbilimci. Özellikle müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınmıştır.

Sivas’ta doğdu, 3 Ocak 1963’te Ankara’da öldü. Edebiyat ve müzikle ilgilenen bir ailedendi. Küçük yaşta müziğe ilgi duydu. Doğduğu kentte sürdürdüğü ortaöğrenimini bırakarak bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. Sonra İstanbul Konservatuvarı’na girerek müzik öğrenimi gördü. Okulu bitirince Sivas’a döndü ve Sivas Öğretmen Okulu ile Sivas Lisesi’nde müzik öğretmenliği yaptı. 1938’de Ankara Musiki Muallim Mektebi’ne öğretmen atandı. Ankara Devlet Konservatuvarı Folklor Arşivi şefi oldu. Halk müziği derleme gezilerine katıldı. Radyonun kurulmasıyla birlikte Sadi Yaver Ataman’ın öncülüğünde başlayan halk müziği yayınlarını sürdürdü. Yurttan Sesler Topluluğu’nu kurdu ve yönetti. 1950’lerde, başta Lütfi Akad’ın Beyaz Mendil adlı yapıtı olmak üzere kimi filmlerin müziğini gerçekleştirdi.

Önceleri klasik Türk müziğine ilgi duyan ve ut çalan Sarısözen, daha sonra halk müziğine yönelmiş, bu alanda değerli çalışmalar yapmıştır. 1937’den başlayarak on altı yıl boyunca, resmi derleme gezilerine katılarak Anadolu’nun hemen hemen her yöresini dolaşmış, on bin dolayında ezginin derlenmesi ve arşivlenmesi çalışmalarına büyük katkıda bulunmuştur. Titiz araştırmacılığının yanı sıra radyo yayınlarıyla da önem kazanmış, hazırladığı Yurttan Sesler programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine seslenmiştir. Çoğu halk oyunları üzerine olan yazıları, Ulus, Ülkü, Türk Folklor Araştırmaları, Köy Postası, Güzel Sanatlar gibi gazete ve dergilerde yayımlanmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Seçme Köy Şarkıları, 1941; Yurttan Sesler, 1952; Türk Halk Musikisi Usulleri, 1962.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara