Nurettin Sevin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SEVİN, Nurettin (1900-1975) Türk yazar, çevirmen. Türk kültürü ve Türkçe üzerine bilimsel araştırmalar yapmıştır.

19 Mayıs 1900’de İstanbul’da doğdu, 17 Eylül 1975’te aynı kentte öldü. 1917’de Robert Kolej’i bitirdikten sonra Öğretmen Okulu’nda okudu. İngiltere’de Bath School of Drama’da tiyatro öğrenimi gördü. Yurda dönünce Kabataş ve İstanbul Erkek liseleriyle Harb Akademisi’nde İngilizce öğretmenliği yaptı. 1919’da Çocuk Dünyası ve Şebap gibi dergilerde yazıları çıktı. 1920’de ilk yapıtı Mirat-ı Şikeste adlı şiir kitabını yayımladı. İngilizce öğretmeni olarak Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne geçti. 1939-1965 arasında Ankara Devlet Konservatuvarı’nda kostüm, dekor tarihi, fonetik ve diksiyon dersleri verdi. TRT Dış Yayın Servisi’nde Türk sanat ve kültürü üzerine konuşmalar hazırladı. 1968’de Alexius’un Sancılan adlı oyunu Türk Ev Kadınları Derneği’nin açtığı oyun yarışmasında ikincilik ödülünü kazandı.

Sevin, çeşitli dergilerde tiyatro eleştirileri yazmış, Shakespeare, B.Shaw ve O.Wilde’dan çeviriler yapmış ve Türkçe’nin özelliklerini inceleyen çeşitli yazılar yayımlamıştır. Türk Gölge Oyunu adlı kitabında gölge oyununun kökenlerini, kültürler arasındaki etkilenmeleri, Uzakdoğu gölge oyunu ile Karagöz arasındaki bağlantıları titiz bir yaklaşımla inceler. Yapıtta, gölge oyununa ilişkin bilgi yanlışlarını ortaya koyduğu gibi, belli başlı Karagöz tiplerini de ayrıntılarıyla açıklar. Turgut Erem’le birlikte hazırladığı Milletlerarası Fonetik işaretleriyle Konuşma Dilimiz’ de Türkçe’nin ses yönünü saptamayı amaçlamıştır. Bu çalışma Türkçe’nin seslerini ve uygulamalı ses bilgisini inceleyen ilk yapıt olmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Şiir: Mirat-ı Şikeste, 1920. Oyun: Pedagojik Temsiller, 1938; Gazan, 1938; Nilüfer, 1969; Alexius’un Sancıları, 1968. İnceleme: Milletlerarası Fonetik işaretleriyle Konuşma Dilimiz. (T.Erem ile), 1947; Türk Gölge Oyunu, 1968; 13 Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir Bakış, 1973.

 Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara