Odilon Redon Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Odilon Redon (1840-1916)

Odilon Redon, Fransız sembolist bir ressam ve grafik sanatçısıdır. 1840 yılında Bordeaux'da doğdu ve 1916 yılında Paris'te öldü. Redon, sanat kariyerine siyah-beyaz kömür çizimleriyle başladı ve daha sonra renkli pastel ve yağlı boya çalışmalarına geçti.

Redon'un çalışmaları, genellikle mistisizm, rüya ve sembolizmle ilişkilendirilir. Onun eserleri, sıklıkla mitolojik ve dini motiflerle doludur ve doğaüstü, içsel dünya ve ruhsal arayışları ifade etmek için kullanılan sembollerle doludur.

En ünlü eserlerinden bazıları "Gözlerin Sefası", "Gözlerin Rüyası", "İnci" ve "Gizemli"dir. Redon'un eserleri, modern sanatın gelişiminde sembolizmin etkisini ve resim sanatının dönüşümünü gösteren önemli bir rol oynamıştır.


Hayatı

Odilon Redon, 20 Nisan 1840'ta Bordeaux, Fransa'da doğdu. Ailesi zengin bir burjuva ailedendi. Gençliğinde bir dönem ticaret yapmak için Paris'e gitti, ancak sanata olan ilgisi ağır basınca kariyerini değiştirmeye karar verdi.

Redon, resim eğitimine başlamadan önce birçok farklı alanda çalıştı. Öncelikle mimarlık eğitimi aldı, ancak resme olan ilgisi onu farklı bir yöne çekti. 1864'te resim yapmaya başladı ve bu dönemde siyah-beyaz kömür çizimleriyle tanındı.

1860'ların sonlarında, Redon'un çalışmaları Fransız sembolist hareketin önde gelen isimleriyle tanıştı ve etkileşime girdi. Bu dönemde resim tarzı önemli ölçüde evrim geçirdi ve daha önceki karanlık, siyah-beyaz eserlerinden renkli pastel ve yağlı boya çalışmalarına geçti.

Redon'un eserlerinde sıkça karşılaşılan temalar arasında mitoloji, rüyalar, semboller ve içsel dünya bulunmaktadır. Sanatı, mistik ve doğaüstü unsurlarla doludur ve izleyiciyi derin bir içsel düşünceye ve ruhsal keşfe davet eder.

Odilon Redon, 6 Temmuz 1916'da Paris'te öldü. Ancak, sanatı ve etkisi sanat dünyasında uzun süre yaşamaya devam etti ve sembolizmin ve modern sanatın gelişiminde önemli bir figür olarak kabul edildi.

Ayrıntılı

Odilon Redon, küçük yaşlardan itibaren müzik ve resimle ilgilenmeye başladı. 1855 yılında, romantik ressam Stanislas Gorin'den çizim dersleri aldı ve 1862'de ilk resimlerini yapmaya başladı. Bordeaux'lu gravürcü Rodolphe Bresdin'den gravür tekniklerini ve karakalem kullanımını öğrendi. Sanatçı olmaya karar verince Paris'e gitti ve kısa bir süre Ecole des Beaux-Arts'ta, Jean Leon Gerome'dan dersler aldı. 1868-1869 yıllarında Bordeaux'da çıkan La Gironde adlı yayın organında sergi eleştirileri yazdı.

1870 yılında Fransa-Prusya Savaşı'na katıldı ve bir sonraki yıl Paris'e döndüğünde Fantin La Tour ile dostluk kurdu ve ondan taş baskı tekniğini öğrendi. İlk taş baskı albümünü 1879'da yayımladı. Bu çalışmayı Gustave Flaubert'in "Aziz Antonius'un İsyanı" ve Baudelaire'in "Kötülük Çiçekleri" adlı eserlerinin resimlenmesi izledi.

1884 yılında, Seurat ve Signac'ın kurduğu Societe des Artistes Independants'ın başkanlığını yaptı. 1886'da Belçika'da Les Vingt (Yirmiler) adlı öncü bir topluluğa ve Paris'teki İzlenimcilerin son sergisine katıldı. 1890'da Mallarme ve diğer sembolist şairlerle dostluk kurdu.

1909'dan sonra, çoğu zamanını Paris'in dışında, Bievres'de geçirdi. Redon'un kariyeri boyunca çeşitli dönemlerde farklı sanat akımlarına katıldığı ve birçok önemli sanatçıyla ilişki kurduğu görülüyor.

Redon'un erken dönem eserlerinde, sadece siyah ve beyaz kullanarak ürettiği karakalem çizimleri ve baskılarında, hayal gücünün ürünü insanımsı bitkiler ve böcekler sıkça karşımıza çıkar. Bu eserlerinde, çocukluk döneminin yalnızlığı, ölüm korkusu ve içe dönüklük gibi temalar ön plana çıkar. Bu eğilim, onu Simgecilerin öncülerinden biri yapmıştır. Ancak, 1890'ların ortalarına doğru, dinsel inançları açısından bir dönüm noktası yaşar ve Redon bu dönemde çocukluk korkularından kurtulmaya başlar.

Duygusal olarak yaşadığı bu değişim, sanatına da yansır. Siyah-beyaz çizimlerinden uzaklaşarak pastel ve yağlıboya gibi renkli tekniklere yönelir ve daha çok portreler ve natürmortlar yapmaya başlar. Portrelerinde mistik bir ifadeyi yansıtırken, çiçeklerle ilgili natürmortlarında canlı ve parlak renklerle soyutlamaya yakın bir tarz benimser.

Redon'un öncesi resimleri, Gerçeküstücülerin ilham kaynağı olmuştur. Bu dönüşüm, sanatının evriminde önemli bir kilometre taşıdır ve Redon'u farklı bir sanat anlayışı ve ifade tarzı arayışına yönlendirir.

Eserleri

• Resim ve Taşbaskı:

Gülümseyen Örümcek, 1881, Ülusal Kütüphane, Paris

Kapalı Gözler, 1890, Jeu de Paume Müzesi, Paris

Düşler, 1891, Ulusal Kütüphane, Paris

Jeanne Chaise Portresi, 1903, Sanat Müzesi, Basel

Buda, yak. 1905

Siyah Vazodaki Çiçekler, yak. 1910

Sessizlik, 1911, Modern Sanatlar Müzesi, New York

Uzun Bir Vazoda Kır Çiçekleri Demeti, yak. 1912, Jeu de Paume Müzesi, Paris

• Kitaplar:

A soi-meme. Journal, 1867-1915. Notes sur la vie, l’art et les artistes (ö.s.), 1922, ("Kişiye Özel. Günce 1867-1915. Yaşam, Sanat ve Sanatçılar Üzerine Notlar")

Lettres, 1878-1916 (ö.s.), 1923, ("Mektuplar 1878-1916")

Daha yeni Daha eski