Paul Serusier Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SERUSIER, Paul (1865-1927) Fransız, ressam. Gauguin etkisindeki simgeci (sembolist) tutumuyla Nabi-ler’in oluşmasında rol oynamıştır.

Louis-Paul-Henri .Serusier Paris’te doğdu, 6 Ekim 1927’de Morlaix’de öldü. Felsefe öğrenimi gördü. Ressam olmaya karar verince, 1886’da Academie Julian’a girdi. Burada Bonnard, Maurice Deniş (1870-1943), Ker-Xavier Roussel (1867-1944) ve Vuillard’la arkadaş oldu. 1888-1890 arasında aralıklı olarak Pont-Aven’de ve Le Pouldu’de Gauguin ile birlikte çalıştı ve onun Sentetizm (Synthetisme) anlayışının etkisi altında kaldı. Gauguin ile olan deneyimlerini ve geliştirdiği kuramları arkadaşlarına aktararak Nabiler’in oluşmasında öncülük etti. 1900’lerin başlarında Almanya’da bir Benediktin manastırında bulundu ve bu tarikatın . dinsel simgecilik anlayışından büyük ölçüde etkilendi. 1914’te Bretanya’da Châteauneuf-du-Faou’ya çekildi ve Simgecilik kuramları üstüne 1921’de L’ABC de lapeinture (“Resmin ABC’si”) adlı kitabını yayımladı.

Serusier, Pont-Aven’de bulunduğu sürede Gauguin’in, sınırları belirlenmiş yalın biçimlerin, ara renkler kullanmadan düz renklerle boyanmasına dayalı Sentetizm anlayışının etkisi altında çalışmıştır. Aşk Ormanının Tılsımı bu doğrultuda yaptığı ilk resimdir. Paris’e döndükten sonra bu anlayışı geliştirerek Gauguin’i çağrıştıran, ancak onunkinden daha yumuşak bir üslup geliştirmiştir. Giderek Gauguin’in etkisinden sıyrılmıştır. 1900’lerden sonra da düz renkleri kullanmayı sürdürmüş, ancak daha çok renk uyumları üstünde durmuştur. Yapıtlarında bir duyguyu ya da düşünceyi iletme kaygısı gütmemiş süsleyici, karmaşık öğelere yakınlık duymuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Resim: Aşk Ormanının Tılsımı, 1888; Le Pouldu’da Gece, 1889; Orgü Ören Breton Kızı,
1920, Güzel Sanatlar Müzesi, Orleans; Hasat, Güzel Sanatlar Müzesi, Nantes. Kitap: L’ABC de la peinture, 1921, (“Resmin ABC’si”).

 Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara