Paul Signac Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SIGNAC, Paul (1863-1935) Fransız, ressam. Yeni izlenimcilik’in (Neo-Empresyonizm) en önemli temsilcilerindendir.

11 Kasım 1863’te Paris’te doğdu, 15 Ağustos 1935’te aynı kentte öldü. 1882’de Monet’nin yapıtlarından etkilenerek ressam olmaya karar verdi. İzlenimci (empresyonist) resimler yaptı. 1884’te Seurat ile tanıştı. Aynı yıl Societe de Artistes Independants’ın (Bağımsız Sanatçılar Derneği) kurulmasına katıldı. Bu tarihten sonra Seurat ile birlikte yeni izlenimci teknikleri geliştirmeye koyuldu. 1891’de Seurat’nm ölümünden sonra Yeni İzlenimcilik’in sözcüsü durumuna geldi. 1899’da akımın ilke ve kuramlarım D’Eu-gene Delacroix au neo-impressionisme (“Eugene Delacroix’dan Yeni İzlenimcilik’e”) adlı kitabında topladı. 1908’de Societe de Artistes Independants’ın başkanı oldu ve bu görevi ölümüne değin sürdürdü.

Signac, Seurat ile tanıştıktan sonra İzlenimcilik’ ten uzaklaşarak, yeni izlenimci tekniklerin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Renklerin palette karıştırılmadan ayrı ayrı fırça vuruşlarıyla tuvale uygulanmasına dayanan divizyonizm tekniğini, bu sanatçılar daha da ileri götürerek düzenli, hatta geometrik bir sisteme dayanan noktalar halinde uygulamaya başlamışlardır. Bazı eleştirmenler özellikle Seurat’dan daha bilimsel ve kesin bir tavır içinde olan Signac’m yapıtlarını tek düze ve mekanik olarak nitelendirirken, bazıları da görsel algılama yoluyla birleşen renk noktalarının ve aralarda kalan beyazların yapıta olağanüstü bir ışıltı kazandırdığını savunmuşlardır.

Fransa’nın hemen hemen her bölgesini gezen ve edindiği izlenimleri atölyesinde tuvale aktaran Signac, tüm yaşamı boyunca Yeni izlenimcilik’e bağlı kalmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Resim: Natürmort, 1883, Devlet Müzesi, Berlin; Bay Ch. Henry’nin Renkli Dairesinin Uygulanması, 1888-1889, Güzel Sanatlar Müzesi, Boston; Felix Feneon’un Portresi, 1890; Sannois’da Seine Nehri, 1901, Ulusal Galeri, Prag; San Yelkenli, 1904, Güzel Sanatlar Müzesi, Besançon; İstanbul, 1909; Limana Giriş, Marsilya, 1911, Modern Sanatlar Müzesi, Paris; Arts Köprüsü, 1928, Petit-Palais, Paris. Kitap: D’Eugene De-lacroix au neo~impressıonisme, 1899,(“Eugene Delacroix’ dan Yeni izlenimcilik’e”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara