Pierre de Ronsard Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

RONSARD, Pierre de (1524-1585) Fransız, şair. Pleiade Okulu’nun kurucusudur.

11 Eylül 1324’te Couture (bugün Couture-sur-Loir) yakınlarında, La Passoniere de doğdu, 27 Aralık 1585’te Tours yakınlarında, Saint Cosme’da öldü. Soylu bir aileden geliyordu. 1536’da girdiği Saray’da bir yıl geçici olarak kaldı. O günlerde siyasetçi ve asker olmak istiyordu. 1540’larda geçirdiği bir hastalık sonucu yarı sağır olunca bu isteğinden vazgeçti, edebiyat çalışmalarına ağırlık verdi. 1544’ te babasının ölümünden sonra, ilerde Pleiade Okulu’nun şairleri arasında yer alacak olan Jean-Antoine Baifle (1532-1589) birlikte, Paris’te ünlü hümanist Jean Dorat’ın (1508-1588) yönettiği Coqueret Koleji’ne beş yıl devam ederek şiir dilini, biçim ve tekniklerini, Eski Yunanca’yı öğrendi. 1549’da altı arkadaşıyla birlikte adını Yunan mitolojisindeki Atlas’ın yedi kızının adından alan Pleiade adlı edebiyat okulunu oluşturdu. 1552’de Horatius ve Pindarus’tan etkilenerek yazdığı Odes (“Odlar”), sonra da Petrarca üslubundaki Amours (“Aşklar”) adlı şiir kitaplarını yayımladı. 1559’da kral IX.Charles’ın danışmanı, özel rahibi ve saray şairi oldu. 1563’te Bellozane rahipliğine, sonra da Saint-Cosme-en-l’Isle başrahipliğine getirildi. 1585 ’te Paris’ten ayrılarak Croixval’e yerleşti.

Ronsard’ın genç şair arkadaşlarıyla kurduğu Pleiade Okulu’nun amacı, Eski Yunanca ve Latince hayranlığından dolayı ihmal edilmiş olan Fransız dilini geliştirmek, onu Latince ve Eski Yunanca düzeyine yükseltmek ve Rönesans İtalya’sı ile yarışabilecek bir Fransız edebiyatı yaratmak olmuştur. Pleiade şairleri, Pindarus ve Horatius’ un odları, Petrarca’nın soneleri gibi klasik şiir biçimlerini Fransızca’da yeniden oluşturmaya girişmişlerdir. O döneme değin unutulmuş ve 16. yy’dan sonra Fransız şiirinin temel ölçüsü olacak on iki hecelik Alexandrine dizelerini inceleyip yeniden kullanmışlardır.

Ronsard,Fransız Protestanları’ylaKatolikleri arasındaki iç savaştan etkilenerek yazdığı Discours des miseres de ce temps (“Zamanımızın Sefaleti Üzerine Konuşmalar”) adlı yapıtında din ve siyaset konusundaki görüşlerini belirtmiştir. Institution pour l’adolesence du roi (“Kralın Yetişmesi İçin Eğitim”) adlı yapıtı, kralın görevleri üzerine eğitici bir şiirdir. Remonstrance au peuple de Fran-ce’da (“Fransız Halkına Uyarı”) ise Kilise’nin reformlara gereksinimi olduğunu kabul etmiş, ama dinle inancı özdeşleştiren Calvincilik’e şiddetle karşı çıkmıştır.

Fransız dilini ve şiirini geliştirmek amacıyla pek çok yapıt veren Ronsard, öğretici içerikli epik şiirler yazmış, şiirlerinin genel yapısına modern bir lirizmi sindirmiştir. Yaşamının bir döneminde imzasız yayımladığı bazı şiirlerinde açık saçık konulan da ele almıştır. Zengin duygu ve anlamlar yüklü sone’leri Fransız edebiyatının başyapıtlarından sayılır. Pek başarılı olmayan destan çalışması Franciades’ı yarıda bırakmıştır. Abrege de l’artpo-etique (“Şiir Sanatının Özeri”) adlı yapıtında şiir üzerine görüşlerini ortaya koyar. Bütün bu çalışmalarından dolayı Şairler Prensi adıyla anılır.

• YAPITLAR (başlıca): Şiir: Odes, 1552, (“Odlar”); Amours, 1552, (“Aşklar”); Livre t de folastries, 1553, (“Çılgınlar”); Continmtion des amours, 1556 (“Aşkların Devamı”); Hymnes, 1556, (“İlahiler”); Franciade, 1572; Les amours d’Helene, 1578, (“Helene’in Aşkları”). Deneme: Discours des miseres de ce temps, 1562, (“Zamanımızın Sefaleti Üzerine Konuşmalar”); Kemonstrance au peuple de France,\%2, (“Fransız Halkına Uyarı”); Institution pour l’adolesence du roi, 1562, (“Kralın Yetişmesi İçin Eğitim”); Abrege de l’art poetique, 1565, (“Şür Sanatının Özeti”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara