Polemon Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

POLEMON (İÖ 315-273/265)

Eski Yunan, filozof. Platon’un düşüncelerini yaymaya çalışmış, Ksenokrates’in ölümünden sonra Akademi’yi yönetmiştir.

Atina yakınlarında Oia’da doğdu. Ölüm yeri belli değildir, ölüm yılı kimi kaynaklarda 265, kiminde 273 olarak gösterilir. Babası Philostratos adlı, varlıklı bir köylüydü. Gençliği eğlenceye düşkünlük ve tutkularının doyumu için aşırılıklar içinde geçmişti. Atina’da Ksenokrates’in derslerini dinleyince kendini felsefeye verdi, Platon’un düşüncelerini yaymaya çalıştı, öğretmeninin ölümünden sonra Akademi’nin başına geçti.

Polemon’un anlayışına göre felsefenin temelini ahlak oluşturur. Ahlak ise insan davranışlarını düzenlemeyi, onu erdemli kılmayı, düşünce ile eylem arasında bağlantı sağlamayı amaçlar. Bilge erdemli düşüncesiyle davranışları arasında uyum bulunan kimsedir. Erdemin kaynağı bilgidir, bilgi de yaşamı yönlendirici, insanı iyi olana götürücü bir nitelik taşır. Bilgece ahlakın ölçülülük, erdem, iyi, doğruluk, güzellik, denge, bilgi, yetkinlik gibi ilkeleri vardır. Ona göre mutluluk erdemli yaşamakla sağlanır. İnsan doğaya uymalı, ancak, erdemin aydınlığında yürümekten geri kalmamalıdır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara