Polydorus Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

POLYDOROS (İÖ 1.yy)

Eski Yunan, heykelci. Helenistik dönem heykel sanatının başta gelen temsilcilerindendir,

Yaşamı üstüne bilinen hemen hemen hiçbir şey yoktur. Agesander ve Atenadoros’tan oluşan bir grup Rodoslu heykelcinin önderidir. Grubun bilinen tek yapıtı ünlü Laokoon grup heykelidir. Bazı uzmanlara göre İÖ 50, bazılarına göre de İÖ 25’te yapılmıştır.

Laokoon konusunu Troya Savaşları sırasında geçen dramatik bir olaydan alır. Yunan tanrılarının ikiye bölündüğü bu savaşta rahip Laokoon, surların dışına bırakılan tahta atı içeri almamaları konusunda Troyalıiar’ı uyardığı için tanrıça Atena’nın gönderdiği iki yılan tarafından oğullarıyla birlikte öldürülmüştür. Laokoon, trajik yanı ağır basan konulara özellikle ilgi duyan Helenistik dönem sanat anlayışının en güçlü yapıtı sayılır. Helenistik dönemin temel özelliği, İÖ 6. ve 5. yy’larda geliştirilmiş olan klasik kuralların, maniyerist bir boyut içinde kişiselleştirilmesi, biçimlerle oynama özgürlüğünden hareketle soyut anlatım olanaklarının sonuna kadar zorlanmış olmasıdır. Bu özellikleri içeren Laokoon heykelinin boşluk içindeki konumunun, çevresinde dönerek değişik açılardan seyretmeyi gerektiren hareketlilik ilkesine göre düzenlendiği görülür. Figürlerin hareketlerinin boşluk içinde çeşitli açılar yaratacak gibi biçimde biçimlendirilmesi, yüzeylerin farklı ışık etkileri yaratmak üzere düzenlenmesi, Klasik dönem heykelinin erişemediği bir biçim ve anlatım zenginliğinin ürünüdür. Buna ek olarak çeşitli bakış açılarının verdiği farklı görüntüler ve yüzeyler arasındaki karmaşık ilişkiler Laokoon’un dramatik etkisini artırır.

Bedensel acının, yüz anlatımı ve kas dokusuna işlenişi açısından Laokoon Helenistik dönemin en önemli merkezlerinden biri olan Bergama’daki anıt heykellerle benzerlik gösterir. Bu yapıt bir bakıma, Bergama’daki Zeus Sunağı ve Atena Tapınağı frizlerindeki aşırı duygusal anlatımın bir uzantısı niteliğindedir. Ayrıca bu anlatım özellikleri, burulmuş gövde hareketleri ve kas dokusuyla Yüksek Rönesans’ın bazı ustalarım ve maniyerist sanatçıların büyük bir bölümünü etkilemiştir. Sanat anlayışlarını yalnızca bu yapıt üstüne temellendiren maniyerist sanatçılar bile olmuştur.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara