Ramiz (tezkire yazarı) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

RÂMİZ (1719-1786)

Osmanlı tezkire yazarı. 1720-1784 arasında yetişen şairler için bir tezkire yazmıştır.

Hüseyin Râmiz İstanbul’da doğdu, aynı kentte öldü. Doğum ve ölüm tarihleri tartışmalıdır. Şair Mustafa Naim Efendi’nin oğludur. Medrese öğrenirdi görüp, çeşitli yerlerde kadılıklarda bulundu.

1784’te yazdığı Adab-ı Zurafâ adlı tezkiresi ile tanınır. Yapıtta 1720-1784 arasında yaşamış üç yüz yetmiş beş şairin harf sırasına göre yaşamöyküleri ile şiirlerinden örnekler yer alır. Yapıt, Salim Tezkire ’sine zeyl (ek) sayılır.

Râmiz’in dergilerde şiirleri de yayımlanmıştır. III.Mustafa döneminin ilk altı yılını anlatan Zübdetü’l-Vâkı’at adlı bir yapıtı daha olduğu söylenir.

• YAPITLAR (başlıca): Adab-ı Zurafâ, (Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Bölümü No. 3873).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara