Robert Rauschenberg Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

RAUCHENBERG, Robert (1925 – 12 Mayıs 2008 Florida)

ABDTi ressam. Pop Art akımı içinde yer almasına karşın, Dadacılık’a özgü nihilist ve alaycı bir tavrı benimsemiştir.

22 Ekim 1925’te Texas’ta, Port Arthur’da doğdu. Texas Üniversitesi’nde eczacılık öğrenimi gördü. II. Dünya Savaşı’na denizci olarak katıldı. Sanat eğitimini 1946’da Kansas City Art Institute’da, 1947’de Paris’te Academie Julian’de, 1948-1949 yıllarında da Kuzey Carolina Eyaleti’ndeki Black Mountain College’da yaptı. 1949’da New York’a giderek bir yıl da Art Students’ League’de derslere devam etti. 1952’de İtalya’yı ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bir geziye çıktı. 1955’ten sonra resim çalışmalarının yanı sıra Merce Cunningham Dans Topluluğu’nda sahne ve kostüm tasarımlan, zaman zaman da koreografi düzenlemeleri yaptı. 1964’te Venedik Bienali’nde (iki yıllık sergi) ödül kazandı. Zen felsefesi ve Doğu kültürüyle ilgilenerek 1970’ten sonra Çin’de ve Japonya’da da çalışmalar yaptı.

Rauchenberg, 1950 öncesinde beyaz üstüne siyah sayılar ya da işaretler kullanarak tümüyle beyaz resimler yapmış, bunu tümüyle siyah uygulamaları izlemiştir. Yırtık ve buruşuk gazete parçalarını tuvale yapıştırdığı bu resimlerini, siyah emaye boya ile boyayarak dokulu bir yüzey elde etmiştir. Bu çalışmalan onu 1950’lerde yapıştırma (kolaj), birleştirme (asembiaj) ve karışık (combıne) resim tekniklerine yöneltmiştir. Bu tür resimlerinde ip, çivi, koka kola şişesi, radyo gibi nesneleri, gazete ve fotoğraflarla birlikte, birleştirme yoluyla bir araya getirmiş ve boyalı yüzeylerle bir arada kullanmıştır. Uç boyutlu nesneleri tuvalle bütünleştirerek Soyut Dışavurumcular’ın (Abstre Ekspresyonistler) yamlsamacı mekân anlayışını yıkmış, ayrıca bu akımın soylu sanat anlayışına karşı nihilist ve alaycı bir tavır geliştirmiştir.

1960’lann başlarında üç boyutluluktan uzaklaşarak daha yüzeysel tuvaller yapmıştır. Pürüzlü bir zemin üstüne yerleştirdiği kâğıda, fırça ya da benzeri bir aracı sürterek, alttaki yüzeyin dokusunu kâğıda geçirdiği frotaj tekniğini kullanmaya başlamıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Yatak, 1955, Leo Castelli Koleksiyonu, New York; Koka Kola Planı, 1958; Andaç II, 1960-1961; Rezervuar, 1961, Whitney Müzesi, New York; Yıllık, 1962, Tate Galerisi, Londra; Malikâne, 1963, Phila-delphia Sanat Müzesi.

• KAYNAKLAR: A.Forge, Robert Rauchenberg, 1968; J.Wissmann, Robert Rauchenberg, 1970.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara