Robert Redfield Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

REDFIELD, Robert (1897-1958)

ABD’li antropolog. Orta Amerika yerli kültürleriyle ilgili araştırmalarıyla tanınır.

4 Aralık 1897’de Illinois Eyaleti’nde Chicago’da doğdu, 16 Ekim 1958’de aynı kentte öldü. 1915’te Chicago Üniversitesi’nde hukuk öğrenimine başladı. I. Dünya Savaşı sırasında gönüllü ambulans şoförlüğü yaptı. 1921’de hukuk lisansını tamamladıktan sonra bir süre hukuk firmalarında çalıştı. 1923’te Meksika’ya yaptığı bir gezinin ve Chicago Üniversitesi sosyoloji profesörlerinden Robert A.Park’ın etkisiyle ilkel kültürlerle ilgilenmeye başladı. 1925’te hukuk mesleğini tümüyle bırakarak Colorado Üniversitesi’nde sosyoloji okutmam olarak görev aldı. Ertesi yıl Meksika’da ilk alan araştırmalarını gerçekleştirdi. 1927’de Chicago Üniversitesi’ne dönerek antropoloji alanında doktorasını tamamladı. 1928’de doçent, 1934’te profesör oldu ve Sosyal Bilimler Bölümü başkanlığına getirildi.

II.Dünya Savaşı’nda Savaş İskân Kuruluşu’nun danışmanlığını yapan Redfield, 1948’de Amerikan Irk İlişkileri Konseyi başkanlığına getirildi; aynı yıl Chicago Üniversitesi Antropoloji Bölümü başkanı oldu. Dünya barışının sağlanması için ırkların ve insan topluluklarının birbirlerini daha iyi tanımaları gerektiği inancıyla 1951’de Ford Vakfı Kültürler Arası İlişkiler Projesi başkanlığını üstlendi ve üniversitedeki idari görevinden ayrıldı.

Redfield, 1927’de Meksika’nın Yucatan bölgesinde gerçekleştirdiği ilk alan araştırmasının sonuçlarım 1930’da Tepoztlan: A Mexican Village (“Tepoztlan: Bir Meksika Köyü”) adlı yapıtında topladı. Yucatan Kızılderilileri’nin eski Maya kültürü yaratıcılarıyla olan benzerliklerine dikkati çeken Redfield, çalışmalarını diğer bölgelerden büyük oranda yalıtılmış olan bu alanda sürdürdü. 1930’da Washington Carnegie Enstitüsü adına Yucatan’ın etnolojik ve sosyolojik verilerini araştırdı. Chan Kom köyünde 5 ay süreyle kalarak o sırada köy okulunun öğretmeni ve daha sonra Meksika’nın sayılı antropologlarından biri olan Alfonso Villa Rojas rehberliğinde çalışmalar yaptı. Bu kasaba toplumunun Yucatan bölgesinde var olan Maya uygarlığının özelliklerinden başka Hint, İspanyol ve Avrupa kültürünün özelliklerine de sahip olduğunu gördü. 1931 ve 1933 yıllarında yaptığı alan araştırmalarında benzer kültürel dağılımı Yucatan Yarımadası’nın Karayib Denizi ve İngiliz Hondurası ile Guatemala arasında kalan Quintana Roo bölgesinde de saptadı.

1934’te yayımlanan Chan Kom: A Maya Village (“Chan Kom: Bir Maya Köyü”) adlı araştırmasını, 1941’de daha geniş kapsamlı The Folk Culture of Yucatan (“Yucatan Halk Kültürü”) adlı kitabı izledi. Akültürasyon (başka bir kültüre benzeme) kavramını kullanarak dönemin antropoloji çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdığı bu yapıtında, küçük yalıtılmış bir topluluğun içinde ayrı cinsten öğeler barındıran büyük bir topluluğa dönüşümünün, toplumsal değişim ve kültürel karmaşa içeren kesintisiz bir süreç olduğu varsayımını incelemekteydi. Yucatan’da bir kabile topluluğu, bir köy, bir kasaba ve Yucatan bölgesi başkenti Merida’nın kültürlerinin karşılaştırmalı olarak irdelendiği bu yapıt ayrıntılı verileri ve yeni görüşleriyle önemli yankılar yaptı. 1948’de yeniden Chan Kom’a dönen Redfield, yeni gözlemlediği değişimleri A Village that Chose Progress (“Gelişmeyi Seçen Bir Köy”) adlı yapıtında açıkladı.

Redfield, Çin ve Hindistan’ı da ziyaret ederek, bu ülkelerin uygarlıkları konusunda çalışmalar yaptı. The Little Community (“Küçük Topluluk”) bu araştırmaların ürünüdür. Uygarlıkları, birbirine bağlı ve bir arada var olan “büyük” ve “küçük” geleneklerin oluşturduğu kültürel sistemler olarak anımladı. Entelektüel ve eleştirici seçkinlerin felsefe, bilim ve güzel sanatları içeren bir düşünce sistemi olan “büyük gelenek”, küçük toplulukların din, halk sanatı ve eski bilgilerden oluşan “küçük gelenek”inin niteliğini değiştirmekteydi. Küçük topluluklar halinde yaşayan köylüler, kabile benzeri bir yaşam sürer gibi gözükmelerine karşın kent sakinleri ve “büyük gelenek”in etkisi altındaydılar. Peasant Society and Culture (“Köylü Toplumu ve Kültür) adlı son yapıtında bu sorunu irdeleyen Redfield, son yıllarında ayrıca uygarlıklar konusunda bilim dallan arası karşılaşmak bir çalışmayı da başlattı.

Chicago Üniversitesi’nde antropoloji ve sosyoloji bölümleri arasındaki yakın ilişkiler Redfield’in özellikle sosyal antropoloji alanında yoğunlaşmasına olanak verdi. Ancak arkeoloji ve dilbilim gibi bilim dallarını dışlaması ve ideal tiplemeleri, Franz Boas ve öğrencileri tarafından eleştirildi.

Amerikan Sanatlar ve Bilimler Akademisi, Amerikan Antropoloji Birliği gibi kuruluşların üyesi olan Redfield, 1953’te Chicago Üniversitesi’nin Robert Maynard Hutchins Üstün Hizmet Profesörlüğü ile onurlandınldı.

 YAPITLAR (başlıca): Tepoztlan: A Mexican Village, 1930, (“Tepoztlan: Bir Meksika Köyü”); Chan Kom: A Maya Village (A.V.Rojas ile), 1934, (“Chan Kom: Bir Maya Köyü”); The Folk Culture of Yucatan, 1941, (“Yucatan Halk Kültürü”); A Village that Chose Progress, 1950, (“Gelişmeyi Seçen Bir Köy”); The Primitive World and its Transformation, 1953, (“İlkel Dünya ve Dönüşümü”): The Little Community, 1955, (“Küçük Topluluk”); Peasant Society and Culture, 1956, (“Köylü Toplumu ve Kültür”); Papers, (ö.s.), M.P. Redfield (der.), 2 cilt, 1962-1963, (“Yazılar”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara