Saint-Simonculuk Nedir, Hakkında Bilgi

Saint-Simonculuk

Sairıt-Simon’un ölümünden sonra, izleyicileri kısa sürede yaygın bir hareket oluşturdular. Önce Le producteur (Üretici), sonra da Organisateur (Örgütleyici) adlı gazetelerle düşüncelerini yaymaya çalıştılar ve bu amaçla toplantılar düzenlediler. Saint-Simon’un izleyicileri arasında Rodrigues ve Enfantin gibi bankerler de vardı. 1828-1830 arasında Ar-mand Bazard Paris’te sürekli dersler vererek, Saint-Simon’un düşüncelerini yaymaya çalıştı. 1830’da yayımladığı L’exposition de la doctrine de Saint-Simon’da (“Saint-Simon Doktrininin Açıklanması”) onun tarih felsefesini sistemleştirdi. Saint-Simonculuk’un özellikle siyasal yanını geliştirmek isteyen Bazard, insanların mutluluğunu sağlayacak sanayi toplumunun devlet tarafından kurulacağına inanarak, hükümetin Saint-Simoncu ilkeleri kabul etmesi için çalıştı. Saint-Simoncular 1830 Temmuz Devrimi’nin ardından bir bildiri yayımlayarak miras hakkının kaldırılmasını, kadınlara oy hakkı verilmesini ve ortak mülkiyeti talep ettiler. Bu bildiri, sosyalist düşüncenin ilk biçimlenişi açısından önemli bir adım oldu. Bu arada, önemli bir gazete olan Le Globe’un denetimini ele geçiren Saint-Simoncular bir demek kurarak, birlikte yaşayan bir topluluk oluşturdular. Bu yoğun çabalar sonucu Saint-Simonculük kısa sürede yaygınlaşarak çok sayıda aydın tarafından desteklenen bir akım haline geldi.

Bir süre sonra, geleneksel aile kurumana ve evliliğe karşı çıkarak kadınların özgürlüğünü savunan Enfantin ile Bazard arasında anlaşmazlık çıkması üzerine, Bazard yandaşlarıyla birlikte gruptan ayrıldı. Giderek daha fazla mali sıkıntıyla karşılaşan Saint-Simoncular, Menil-montant’ta Enfantin’e ait bir malikâneye taşındılar ve mavi entari, kırmızı bere giyerek topluca yaşamaya başladılar. 1833’te önderlerinin kamu düzenine ve ahlaka saldırmakla ve gizli örgüt kurmakla suçlanarak yargılanmaları üzerine, hareket dağıldı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara