Selahaddin Uşşaki Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SALÂHEDDİN UŞŞAKÎ ( ? -1783) Osmanlı, mutasavvıf ve bilgin. Uşşakîlik’in öncülerindendir.

Balıkesir’de doğdu, 4 Ocak 1783’te İstanbul’da öldü. Asıl adı Abdullah Salâheddin’dir. Doğduğu yerde öğrenim gördükten sonra İstanbul’a giderek önce medreseye girdi. Kuran, Hadis, tefsir, fıkıh gibi İslam bilimleri okudu, bu arada tasavvufla ilgilendi, Uşşakî tarikatında şeyhliğe yükseldi, ölümüne değin Fatih’teki Tahir Ağa Tekkesi’nin başında bulundu.

Salâheddin’in fıkıh, Hadis konularındaki açıklamaları birer kaynak niteliğindedir. Tasavvufla ilgili şiirleri de bulunan Salâheddin özellikle İran ve Arap şiiri üzerinde durmuş, birçok ozanın divanını Osmanlıca’ya çevirerek yorumlamıştır. Tasavvuf yolunu benimsemesine karşın inanç bakımından şeriat ilkelerine bağlı kalmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Usul-i Hadis Şerhi, yazma, (“Hadis Yöntemi Açıklaması”); Divan-ı Cenab-i Ali Şerhi, yazma, (“Hz. Ali Divanının Açıklaması”); Ulumu’l- Maznun, yazma, (“Sanıya Dayanan Bilimler”); Divan, yazma, Gül-i Sad-berk, yazma, (“Yüz Yapraklı Gül”); TuftetÜl-Aşıkin, yazma, (“Sevenlerin Armağanı”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara