Siné (Maurice Sinet) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SİNE (1928) Fransız, karikatürcü. Çarpıcı yapıtlarıyla, yerleşmiş toplumsal kurumlan eleştirmeyi amaçlamıştır.

30 Aralık 1928’de Paris’te doğdu. Asıl adı Mauri-ce Sinet’dir. 1943-1947 arasında bir sanat okulu olan College Technique Estienne’de resim, taşbaskı (litografi), reklamcılık ve dizgi sanatçılığı (tipografi) öğrenimi gördü. ABD’li karikatürcü Steinberg’in yapıtlarından etkilenerek karikatüre başladı. İlk karikatürü 195l’de France-Dimanche’da yayımlandı. 1954’te yayımcılar tarafından kabul edilmemiş olan bütün yazısız karikatürlerini bir araya getirerek yayımladı ve bu kitabıyla Grand Prix de l’Humour Noir’ı (Kara Gülmece Büyük Ödülü) kazandı. Reklam şirketleri için çizimler hazırladı, Ionesco’nun oyunları için dekor tasarımları yaptı, afişler çizdi. Bir firma için hazırladığı üç renkli filmi 1958 Venedik Şenliği’nde Büyük Ödül’ü kazandı. 1958-1962 arasında L’Express dergisinde siyasal karikatürleri yayımlandı. 1962-1963 yıllarında Sinemassacre adlı dergiyi, 1965’te ise, karikatürcü Wolinski ile birlikte Revolution (Devrim) adlı dergiyi çıkardı. 1968’de de l’enrage (Kudurmuş) adlı siyasal gülmece dergisinin çıkarılmasına katkıda bulundu. Yapıtları, çok çeşitli ülkelerdeki ilerici-yenilikçi dergilerde ve gazetelerde yayımlandı.

Sine’nin oldukça yalın, hatta kaba ve acemice görünen bir çizgisi vardır. Anlatmak istediklerini sevimlileştirmeye çalışmadan bu çizgisiyle iletir. Gülmecesi önceleri soyut ya da güncel yaşamdan alınmış sevimli çelişkiler üstüne kuruluyken bir süre sonra toplumsal eleştiri yönü ağır basan bir kara gülmeceye dönüşmüş, giderek siyasal-ideolojik bir öfkeyi büyük bir çarpıcılıkla dile getiren bir araç durumuna gelmiştir. Böylece Sine, ülkesindeki ve dolayısıyla Batı toplumlarmdaki yerleşmiş tüm kurumlan en acımasızca eleştiren bir sanatçı olmuştur. 1960’ta karikatürleriyle Fransız ordusunu küçük düşürdüğü gerekçesiyle hakkında iki dava birden açılmış, 1962 sonunda da Cezayir’e karşı yayın politikasını benimsemediği L’Express’den ayrılmıştır. 1968 öğrenci ve işçi olaylarının düşünsel hazırlayıcılarından ve destekleyicilerinden biri olmuştur.

Sine’nin kimi ilk dönem yapıtları 1950’lerde Türkiye’de çıkan dergi ve albümlerde yer almışsa da, daha ilerde çizdiği karikatürleri fazla yayımlanmamıştır. Bunlar çeşitli ülkelerde kitap biçiminde de çıkmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Scatty, 1958, (“Kedili Karikatürler”); Siiıe dessins de l’Express, 2 cilt, 1960-1963, (“Sine’nin L’Express’de Yayımlanmış Karikatürleri”); Gar… toons, 1964, (“Otomobilli Karikatürler”); Dessins politiques, 1965, (“Siyasal Karikatürler”); Haut-le-coeur, 1965, (“Kalpler Yukarı”); CIA, 1968; Je ne pense qu’a chat, 1968, (“Kediler Hiç Aklımdan Çıkmıyor ki”); Kreuzzug der Liebensıvürdigkeiten, 1971, (“Sevimlilikler Resmigeçi-di”); Sine Massacre, 1973.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara