Theodore Roethke Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

ROETHKE, Theodore (1908-1963) ABD’li şair. Düşe ve akıldışı görüntülere ağırlık veren şiirleriyle tanınmıştır.

25 Mayıs 1908’de Michigan Eyaleti’nde, Saginaw’da doğdu, 1 Ağustos 1963’te Washington Eyaleti’nde, Ba-inbridge’de öldü. Çocukluğu Michigan’da ailesinin çiçekliklerinde geçti. Buradaki zengin bitki dünyası onu oldukça etkiledi ve ilerde yazacağı şiirlerin önemli bir esin kaynağı oldu. Michigan Üniversitesi’ni bitirince, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, Lafayette College ve Benning-ton College’ın İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde öğretim üyeliği yaptı. 1946’dan ölümüne değin de Seatt-le’daki Washington Üniversitesi’nde önce öğretim üyesi, sonra da onursal konuk şair olarak görev yaptı. 1945’te Guggenheim Bursu, 1947’de Poetry dergisi ödülünü aldı. 1953’te The Waking (“Uyanış”) adlı şiir kitabıyla Pulitzer Ödülü’nü, 1958’de Words for the Wınd (“Rüzgâr İçin Sözcükler”) adlı şiir kitabıyla Bollingen ve Ulusal Kitap ödüllerini, ölümünden sonra yayımlanan son şiir kitabı The ParPield(“Uzaktaki Tarla”) ile de 1964 Ulusal Kitap Ödülü’nü kazandı.

1941’de yayımlanan ilk şiir kitabı Open House’daki (“Açık Ev”) kısa, ancak yoğun şiirlerinde geleneksel biçimleri kullanışındaki ustalığıyla dikkati çekti. Daha sonraki şiir kitaplarında giderek daha serbest ve özgün bir üslup geliştirdi. Yoğun bir lirizm, coşkulu, düşündürücü ve nükteli bir anlatım, zengin bir ritim duygusu şiirinin başlıca özellikleri arasındadır. Roethke, şiirlerinde düşe ve akıldışına yönelmiş, doğa ile bilinçaltı arasında bir bağ kurmaya çalışmıştır. Çocukluğu ve yaşlılığı çağrıştıran dizelere yer veren şiiri, kendi ruhsal biyografisi gibidir. Sık sık ruhsal bunalımlara düşen Roethke, deliliği şairliğin ayrılmaz bir parçası olarak görmüş, yabancılaşma duygusunu şiirlerinde sık sık işlemiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Şiir: Open House, 1941, (“Açık Ev”); TheLost Son and Other Poems, 1948, (“Koybolan Oğul ve Başka Şiirler”); Praise to the Endi, 1951; The Vdaking, 1953, (“Uyanış”); İVords for the Wind, 1957; (“Rüzgâr İçin Sözcükler”); 1 Aml Says the hamb, 1961, (“Ben! Der Kuzu”); The ParPield, (ö.s.), 1964, (“Uzaktaki Tarla”). Düzyazı: On the Poet and His Craft, (ö.s.), 1965, (“Şair ve Sanatı Üzerine”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara