Theodore Rousseau Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ROUSSEAU, Theodore (1812-1867) Fransız, ressam. Manzara ressamlarının oluşturduğu Barbizon Okulu’nun öncüsüdür.

Etienne-Pierre-Theodore Rousseau 15 Nisan 1812’de Paris’te doğdu, 22 Aralık 1867’de Barbizon’da öldü. Resme on dört yaşında önce büyük ustalardan kopyalar yaparak başladı. 1830’larda doğaya yöneldi. 1836’dan sonra sık sık Fontainebleau Ormanı’nda çalıştı. 1840’ların ortalarında bu ormanın yakınındaki Barbizon köyüne yerleşti. Onu izleyerek arkasından gelen Millet, Charles François Daubigny (1817-1879) ve öbür bazı sanatçılarla Barbizon Okulu’nu oluşturdu ve yaşamının sonuna değin bu köyde kaldı.

Rousseau resim yapmaya başladığında Fransa’da manzara resmi ve özellikle de doğayı doğrudan kopya
etme çok yeniydi. Bu nedenle o, yaptığı ilk manzara resimleriyle bu türün en erken temsilcilerinden biri olmuştur. Doğayı vahşi ve denetlenmeyen bir güç olarak yansıtması birçok romantik sanatçıya esin kaynağı oluşturmuştur. Barbizon’a yerleştikten sonra yaptığı manzaralarında daha dingin bir hava sezilir. Bu yapıtlarında Constable’ın etkileri izlenir. 1850’den sonra ise nesnel bir bakış açısı geliştirmiş ve özellikle atmosfer etkileri üstünde durmuştur. Değişik mevsimlerde yaptığı manzaralarında farklı nitelikteki ışığı vurgulaması ve parıltılı renkleriyle İzlenimciler’e (Empresyonistler) en yakın düşen ressamlardandır.

• YAPITLAR (başlıca): Huş Ağacı Altında-Akşam, 1842, Toledo Sanat Müzesi, Ohio; Ormanın Kenan-Giinbatımı, 1850-1851, Louvre, Paris; İlkbahar, ykş. 1852, Louvre, Paris; Landes’te Çiftlik, 1859; Su içen inekler, Güzel Sanatlar Müzesi, Nantes.

• KAYNAKLAR: P.Dorbec, Theodore Rousseau, 1910.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara