Volker Schlöndorff Kimdir, Hayatı, Filmleri, Hakkında Bilgi

SCHLÖNDORFF, Volker (1939) Alman sinema yönetmeni. Ünlü romanlardan yaptığı uyarlamalarla tanınmıştır.

Wiesbadeıı’de doğdu. Liseyi Fransa’da bitirdikten sonra sinema okulu IDFiEC’de (İnstitut des Hautes Etudes Cinematographiques) eğitim gördü.Louis Maile, Alain Resnais ve Jean-Pierre Melville gibi Fransız yönetmenlerin yanında yönetmen yardımcılığı yaptı. Cezayir ve Vietnam’da televizyon muhabiri olarak çalıştı. Almanya’ya dönerek ilk uzun konulu filmi Der Junge Törless’i (“Genç Törless”) çekti. Yüzyıl başında Almanya’da yatılı oku! öğrencileri arasındaki şiddeti başarıyla anlatan film, 1%6’da Cannes Film Şenliği’nde Uluslararası Eleştirmenler Ödülü’nü kazandı. Schlöndorff’un sonraki filmlerinde de düşünsel bir olgunlukla, teknik bir ustalık dikkati çekti. 16.yy’da bir at yetiştiricisinin haksızlıklara karşı başkaldırışını anlatan, Kleist uyarlaması Micheal Kohlhaas-der Rehell (Hak Mücadelesi) ile Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Komback’dz (“Yoksul Komback Halkının Ani Zenginliği”) Alman tarihini sınıfsal açıdan ele aldı. Bir teröristi sakladığı için büyük bir siyasal kampanyanın hedefi olan soylu bir kadını anlatan H. Böll uyarlaması Die verlorene Ehre der Katharina Blum (“Katharina Blum’un Yitik Onuru”) ile uluslararası alanda ününü artırdı. G. Grass’ın romanından 1979’da uyarladığı Die Blechtrommel de (Teneke Trampet) büyük başarı kazandı. Gerçeküstü ve gerçekçi öğelerin iç içe geçtiği, komik ve trajik olayların bir arada gittiği film, Cannes Film Şenliği’nde Büyük Ödül’ü, ABD’de de En İyi Yabancı Film Oscarı’nı kazandı. Schlöndorff, Lübnan İç Savaşı sırasında bir Alman gazetecinin başından geçenleri anlatan ve gerçek mekânlarda, gerçek olayları belgeleyerek çektiği Die Fdlschung’lz (“Kandırma”) başarısını sürdürdüyse de, 1983’te yaptığ Proust uyarlaması Un Amour de Swann (Swann’ın Aşkı) eleştirmenlerce tutulmadı.

Schlöndorff genç Alman sinemasının önde gelen adlarından biri olmuş, tarihsel ve güncel siyasal konulara eğilmiş, filmlerinde olgun bir anlatıma ulaşmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Der junge Törless, 1966, (“Genç Törless”); Ein Unheimlicher, 1967, (“Korku Veren”); Michael Kohlhaas-Der Rebell, 1969, (Hak Mücadelesi); Baal, 1969; Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Komback, 1971, (“Yoksul Komback Halkının Ani Zenginliği”); Strohfeuer, 1972, (“Saman Alevi”); Übernachtung in Tirol, 1973, (“Tirol’da Geceleme”); Georginas Griinde, 1974, (“Georgina’nın Nedenleri”); Die Verlorene Ehre der Katharina Blum, 1975, (“Katharina Blum’un Yitik Onuru”); Deutschland im Herbst, 1978, (“Sonbaharda Almanya”); Die Blechtrommel, 1979, (Teneke Trampet); Die Falschung, 1981, (“Kandırma”); Krieg und Frieden, 1983, (“Savaş ve Barış”); Un amour de Swann, 1983, (Swann’m Aşkı); Hotel de la Paix, (“Barış Oteli”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara