Walter Scott Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

SCOTT, Walter (1771-1832) İskoç, romancı ve şair. Avrupa’da tarihsel roman türüne öncülük eden yazarlardandır.

15 Ağustos 1771’de Edinburgh’da doğdu, 21 Eylül 1832’de Abbotsford’da öldü. Etkisini yitirmekte olan İskoç aristokrasisiyle olduğu kadar, yükselmekte olan İngiliz orta sınıfıyla da bağlan olan bir aileden geliyordu. Edinburgh Üniversitesi’nde, daha sonra da avukat olan babasının yanında hukuk eğitimi gördü. 1792’de avukat oldu, ancak ıedebiyat, folklor ve antikacılık daha fazla ilgisini çeken alanlardı. Alman Romantikleri’ni orta Çağ romanslarını ve İskoç halk şiirlerini inceledi. Goethe’nin bir oyununu İngilizce’ye çevirdi. 1802-1803 yıllarında yayımlanan ilk kitabı The Minstrelsy of the Scottish Border (“İskoç Sınır Şarkıları”) Iskoç baladlarından yaptığı bir derlemeydi. Scott’un sözlü halk şiiri geleneğine olan ilgisi, 18. yy’da Thomas Percy (1729-1811) gibi şairlerin öncülük ettiği eski halk şiirini canlandırmayı amaçlayan bir anlayışın parçasıydı. Bir yandan da dönemin etkili dergilerinden Edinburgh Revieıv’ya yazılar yolluyordu.

Scott, önceleri The Lay of the Minstrel (“Son Şairin Şarkısı”), Marmion ve The Lady of the Lake (“Göldeki Kadın”) adlı tarihsel romans türü şiir kitaplarıyla romantik bir şair olarak tanındı. Words~ worth, Lord Byron ve Robert Southey (1774-1843) gibi dönemin ünlü şairleriyle yakınlık kurdu. Ancak asıl ününü romancı olarak kazandı. Stuart ailesini İngiliz tahtına yeniden geçirmek amacındaki 1745 ayaklanmasını konu alan ve 1814’te imzasız olarak yayımladığı Waverley adlı tarihsel romanıyla büyük ilgi topladı. Bunu izleyen on beş yıl içinde yirmiyi aşkın roman yazdı. Waverley’in yazarı imzasıyla yayımladığı bu romanlarıyla büyük bir ün yaptı. Yaşamının son yıllarında sağlığının bozulmasına karşın parasal durumunu düzeltmek ve borçlarını ödeyebilmek için sürekli olarak yazmayı sürdürdü.

Scott, İngiltere ve İskoçya tarihini konu alan romans ve şövalye romanlarıyla 18. ve 19. yy boyunca popülerliğini sürdürmüş, tarihsel romanın yalnızca İngiltere’de değil, Avrupa’da da gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. En başarılı yapıtları İskoçya’mn yakın tarihi üzerine olanlardır. Romanlarının çoğu 18. yy İngiliz romanında sık sık görüldüğü gibi genç bir kahramanı merkez alır, genellikle de bir aşk öyküsü çevresinde gelişir. Bunlar biçim ve yapı bakımından zayıf olmakla birlikte, Scott, karakterlerini ustalıkla çizmiş, tarihi canlı bir anlatımla vermiş, kişisel ikilemlerin arkasındaki tarihsel çatışmaları yansıtabilmiştir. Scott, İskoç kültürünü ve Orta Çağ’ı konu alarak 18. yy İngiliz yazarlarının insan doğasının tekliğini ve Yunan-Roma uygarlığının evrenselliğini savunan görüşlerinden ayrılmış, değişik uygarlık ve kültürleri anlatan, karakterlerini iki kültür arasında yerleştiren, tarihe ve geçmişe olan ilgiyi canlandıran romanlarıyla Romantizm’in de öncüsü olmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Roman: Waverley, 1814; Guy Mannering, 1815; The Antiquary, 1816, (“Antikacı”); Rob Roy, 1818; The Heart of Midlothian, 1818, (“Midlothian’m Yüreği”); Ivanhoe, 1819; The Monastry, 1820, (“Manastır”); The Pirate, 1822, (“Korsan”); The Fortunes o Nigel, 1822, (“Nigel’in Serveti”); The Betrothed, 1825, (“Nişanlı”); The Talisman, 1825, (“Tılsım”); Woodstock, 1826; The Fair Maid of Perth, 1828, (“Perth’li Güzel Kız”); Castle Dangerous, 1831, (“Tehlikeli Şato”). Şiir: The Lay of the Last Ministrel, 1805, (“Son Şairin Şarkısı”);Marmion, 1808; The Lady of the Lake, 1810, (“Gölgedeki Kadın”). Çeşitli: The Minstrelsy of the Scottish Border, derleme, 1802-1803, (“İskoç Sınır Şarkıları”): The Life of Napoleon Buonaparte, 1827, (“Napoleon Boneparte’m Yaşamı”); Letters on Demonology and Witchcraft, 1830, (“Şeytanlık Bilimi ve Büyücülük Üstüne Mektuplar”).

• KAYNAKLAR: A.O.J. Cockshut, The Achievement of Walter Scott, 1969; E. Johnson, Walter Scott: The Great Unknown, 2 cilt, 1970; J.G. Lockhart, Memoirs of the Life of Sir Walter Scott, 7 cilt, 1837; G. Lukâcs, Der historische Roman, 1955.

Türk Ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara