Willard Van Orman Quine Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

QUINE, Willard van Orman (1908 – 25 Aralık 2000, Boston)

ABD’li filozof. Yeni Olguculuk’tan kaynaklanan bir yöntemle dil çözümlemesine dayanan bir öğretiyi geliştirmeye çalışmıştır.

Ohio’da Akron’da doğdu. 1930’da Oberlin Üniversitesi’ni felsefe ve matematik okuyarak bitirdi. Sonra Harvard Üniversitesi’nde filozof ve matematikçi A.N.Whitehead’in yanında mantık üzerindeki çalışmasıyla doktor sanını kazandı. Bir süre Viyana’ya giderek, Viyana Çevresi filozoflarıyla tamştı. Varşova’da matematiksel mantık sorunlarını içeren çalışmalarını sürdürdü. Prag’a giderek, düşüncelerinden etkilendiği, yeni olgucu filozof R.Carnap ile ilişki kurdu.

Viyana Çevresi’nin geliştirdiği matematiksel mantık anlayışını benimseyen Quine’e göre, felsefenin temelini dil çözümlemelerine dayanan mantık oluşturur. Bir olayın, bir sorunun açıklanması nesnel olmasına değil, dildeki karşılığının, kavramının çözümlenmesine bağlıdır. Bu çözümlemede çözümleyici ve bireşimsel ayrımı doyurucu ve geçerli değildir, çünkü ortada böyle bir ayrımı gerektirecek yeterli neden yoktur. Öte yandan, önermelerde mantıksal doğruluğun ortaya konabilmesi için, konuyu içeren kavram değiştirildiğinde, anlam değişmesi olmamalıdır. Sözgelişi “bütün kuşlar kuşturlar” önermesi mantık bakımından doğrudur, çünkü “kuşlar” sözcüğü başka bir sözcükle değiştirilirse ve “bütün yılanlar yılandırlar” biçimine sokulsa gene doğru olur. Burada doğruluk “kuşlar kuştur/yılanlar yılandır” mantıksal bağlantısı içinde görülmektedir. Önermede doğruluğu sergileyen kavramın çözümlenmesiyle elde edilen sonuçtur.

• YAPITLAR (başlıca): Philosophical Essays for A.N. Whithead, 1936, (“A.N.Whithead Üstüne Felsefe Denemeleri”); Readings in Philosophical Analysis, 1949, (“Felsefe Çözümlemeleri Üstüne Yorumlar”); From a Logical Point ofView, 1953, (“Mantıksal Bir Açıdan”); Word and Object, 1960, (“Sözcük ve Nesne”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorumlar