Allan Kaprow Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

KAPROW, Allan (1927-5 Nisan 2006) ABD’li ressam. Oluşumlar akımının yaratıcısıdır.

Atlantic City’de doğdu. 1945-1949 arasında New York Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Bir yandan da ressam Hans Hofmann’ın (1880-1966) özel okuluna devam etti. 1950’den sonra Columbia Üniversitesi’nde May er Skipiro’nun sanat tarihi, John Cage’in de müzik derslerini izledi. Mezun olduktan sonra, 1953’ten 1969’a değin Rutgers Üniversitesi’nde, Pratt Enstitüsü’nde, New York Eyalet Üniversitesi’nde ve California Sanat Enstitüsü’nde dersler verdi. 1959’da ilk Oluşumlar’mı (Happenings) sergileyerek bu akımın öncüsü oldu.

1958’de yayımladığı bir yazısında sanatta kalıcılığa ve usta işçiliğe karşı çıkarak kolay yok olabilen malzemelerin kullanılmasını önermiştir. Assemblaj’ı (birleştirme) “çevresinde dolanılabilir”, çevresel sanatı “içine girilebilir”, oluşumları ise izleyicinin de katılımını gerektiren gerçek “olay” olarak tanımlamış ve bu tanımlamalarıyla sanat yapıtını müze ve galerilerin dışına çıkartmıştır. Assemblaj’ın ve çevresel sanatın durağanlığına karşın, oluşumlar bir eylem sanatıdır; izleyici çoğu kez olayın yaratılışında etkin rol alır. Oluşumlar’da söz konusu olan rastlansallık ve belirsizlik öğelerini Kaprow, John Cage’in çalışmalarından almıştır. Kaprow, 1960’larda Oluşumlar’ı çevresel tiyatro niteliğinde geliştirmiş ve günlük yaşamın bir uzantısı olarak ele almıştır. Böylece sanatla gerçek deneyim arasındaki sınırı da yok etmiştir. Bu çalışmalarını 1966’da Assemblage, Environment and Happenings (“Birleştirme, Çevre ve Oluşumlar”) adlı kitabında açıklamıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara