Arthur Koestler Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

KOESTLER, Arthur (1905-1983) İngiliz, yazar. Yapıtlarında II.Dünya Savaşı ve sonrasında Avrupa’daki toplumsal değişim sorunlarını irdelemiştir.

5 Eylül 1905’te Budapeşte’de doğdu, 3 Mart 1983’te Londra’da öldü. Yahudi bir aileden geliyordu. I.Dünya Savaşı’nda babasının işleri bozulunca Viya-na’ya taşındılar. Koestler, Viyana Universitesi’ne devam ettiği sırada Siyonizm’le ilgilenmeye başladı. 1926’da okulu bırakarak Filistin’e gitti. Ancak Siyonist kamplardan birinde kalmayı başaramayınca gazetecilik yapmaya başladı. 1931 ’de Alman Komünist Partisi’ne girdi. 1932’te Alman B.Z.arn Mittag gazetesinin dış muhabiri oldu. 1933’te Hitler’in iktidara gelmesiyle Almanya’dan ayrılarak Fransa’ya yerleşti. 1936’da iç savaş sırasında New Chronicle’ın muhabiri olarak Ispanya’ya gitti. Bir yıl sonra Franco yanlılarınca yakalanarak bir süre ölüm hücresinde tutuldu. Fransa’ya döndükten sonra da kuşkulu bir yabancı olduğu gerekçesiyle Le Vernet Kampı’na gönderildi. 1940’ta Fransa’dan Ingiltere’ye kaçmak için aralarında Walter Benjamin’in de olduğu bir grup Alman mülteciyle Ispanya sınırına geldi. Sınır kapısının kapalı olması üzerine Benjamin’le birlikte kendilerini öldürmeye karar verdiler. Benjamin orada öldü, Koestler ise kurtuldu. İngiltere’ye gitti, orada da altı ay tutuklu kaldı. Hapisten çıktıktan sonra İngiltere’ ordusuna katıldı, Haber Alma Bakanlığı’nda çalışmaya başladı, İngiliz uyruğuna geçti. Yapıtlarının çoğunu bu ülkede ve İngilizce yazdı. 78 yaşındayken Londra’da karısıyla birlikte yaşamlarına son verdiler.

Koestler romanlarının çoğunda Rusya’daki devrimin sorunlarım irdelemiştir. Darkness at Noon (Gün Ortasında Karanlık) bunlar içinde en ünlüsüdür. Deneme yazılarında da güncel siyasal durumu, özellikle SSCB’nin konumunu ve komünizm düşüncesini ele almıştır. Gençliğinde komünist olan Koest-ler’in faşizmin gündemde olduğu bir dönemde Sovyetler Birliği’ne karşı yazılar yazması, kimilerince bağımsız bir düşünür olarak övülmesine, kimilerince de kişisel çıkarları için inançlarından dönmüş bir yazar olarak anılmasına yol açmıştır.

YAPITLAR (başlıca): Spanish Testament, 1938, (İspanya’ da Ölüm Güncesi); Darkness at Noon, 1940, (Gün Ortasında Karanlık); Scurn of the Earth, 1941, (Toprağın Tortusu); The Yogi and the Commissar, 1945, (“Yogi ve Komiser”); Thieves in the Night, 1946, (“Gece Hırsızları”); Arrow in the Blue, 1952, (“Maviliğe Atılan Ok”); The Invisible Writing, 1954, (“Gizli Yazı”); The Sleepwalkers, 1960, (“Uyurgezerler”); The Lotus and the Robot, 1960, (“Lotüs ve Robot”); The Thirteenth Tribe, 1976, (On Üçüncü Kabile).

 KAYNAKLAR: J.A.Atkins, Arthur Koestler, 1956.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara