Ebenezer Howard Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HOWARD, Ebenezer (1850-1928) İngiliz, düşünür. Bahçe kentlere ilişkin düşünceleriyle çağdaş kent tasarımını etkilemiştir.

29 Ocak 1850’de Londra’da doğdu, 1 Mayıs 1928’de Hertfordshire’da öldü. On beş yaşındayken eğitimini bıraktı ve bir büroda hizmet etmeye başladı. 1871’de ABD’ye gitti ve Nebraska’da bir arazi satın alıp çiftçiliğe girişti. Bir yıl sonra bu işin kendine uygun olmadığını görerek Chicago’ya geçti, uzman bir stenograf olduğu için bürolarda çalıştı. 1876’da yeniden Londra’ya döndü ve bu mesleğini uygulayarak yaşamını sürdürdü.

Howard gençliğinde bilimsel konularla mekanik sorunlarıyla ilgilendi. Boş zamanlarında yazı makinesinin geliştirilmesi, bir stenografi makinesinin bulunması üzerine çalışmalar yaptı, ama bunlardan önemli bir sonuç elde edemedi. İlgisini çeken konulardan biri de bilimsel ilerlemelerin dinsel konularla çelişkisiydi. Bu onu daha ilerki yıllarda toplumsal sorunlar üstünde durmaya yöneltti. Özellikle çağma özgü zenginlik içinde yoksulluk ve hızla büyüyen kentlerin durumu ilgisini çekiyordu. Bu konularda çözüm önerileri öne süren çeşitli devrimci örgütlerin toplantılarına katıldı, ama onların düşüncelerini uygulanabilir bulmadığı için benimsemedi.

Üstünde uzun süre özenle çalıştığı kendi önerisini 1883’ten sonra önce özel, sonra da kamuya açık tartışmalarda açıklamaya başladı. Çağdaş kentleşme sorunlarının çözüm yolu olarak gördüğü bahçe kentlere ilişkin düşüncelerini de 1898’de yayımladığı bir kitapta topladı. Yapıtının büyük ilgi görmesi ve yankılar uyandırması üzerine 1899’da Ingiltere’de (daha sonra Bahçe Kentler ve Kent Planlaması Birliği’ ne dönüşen ve bugün de Kent ve Ülke Planlaması Birliği adıyla çalışmalarını sürdüren) Bahçe Kent Birliği’ni kurdu.

İyi bir konuşmacı olan Howard konuyla ilgilenen kimi fabrikatörlerle gazete sahiplerinin desteğini sağlayarak 1903’te bir şirket kurdu, bu şirket Londra dolaylarında Letchworth’da bir arazi satın alarak bahçe kent düşüncelerini uygulamak istedi. Ama bu girişim Howard’ın beklediği sonucu vermedi.I.Dünya Savaşı’ndan sonra, 1919’da yeni bir şirket kurarak bu kez de Welwyn’de bir bahçe kent oluşturma girişiminde bulundu. Daha önceki deneyimden alman derslere dayanarak yapılan bu yeni kent uygulaması dünya çapında ilgi topladı. Howard 1913’te kurulan (şimdi Uluslararası Konut ve Planlama Federasyonu adıyla çalışan) Uluslararası Bahçe Kent ve Kent Planlaması Birliği adlı örgütün başlangıçtan ölümüne değin başkanlığını da yaptı. 1927’de kendisine Sir unvanı verildi.

Howard’ın düşüncelerini açıklamaya başladığı yıllarda kent planlaması düşünceleri bir dönüm noktasına yaklaşmaktaydı. Sanayileşme 19.yy boyunca hızlı bir nüfus artışına, dolayısıyla da kentleşmeye neden olmuş, bu da çeşitli sorunlar ortaya çıkarmıştı. Bunlar öncelikle sanayileşmenin ilk başladığı ülke olan İngiltere’de kendilerini belli etmiş, yüzyılın ikinci yarısında çeşitli önlemlerin alınmasına, çözüm önerilerinin geliştirilmesine yol açmışlardı. Öneriler arasında yeni, ideal yerleşmelere ilişkin ütopik tasarımlar bulunmaktaydı. Önlemler arasında ise İngiliz parlamentosu tarafından çıkarılan çalışan sınıfların konutlarının durumunu iyileştirmeye yönelik yasalar vardı.

İngiliz parlamentosunda yazıcılık yapan ve toplumsal sorunlarla ilgilenen Howard bu gelişmeleri yakından izlemişti. ABD’de bulunduğu sırada W.Whitman ve R.W.Emerson gibi ozanlarla tanışmış, İngiltere’de de yazar E.Bellamy’nin ütopik yapıtından etkilenmişti. İnsancıl ve daha iyi yaşam koşulları sağlayacak bir yerleşme biçimi bulmak isteyen Ho-ward’ın bahçe kenti, bu düşüncelerin ürünüdür.

• YAPITLAR (başlıca): Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform, 1898, (“Yarın: Arsa Reformuna Giden Barışçı Bir Yol”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara