Franz Kline Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

KLINE, Franz (1910-1962) ABD’li ressam. Soyut Dışavurumculuk akımı içinde kendine özgü kalig-rafik bir üslup geliştirmiştir.

Pennsylvania Eyaleti’nde, Wilkes Barre’da doğdu, 13 Mayıs 1962’de New York’ta öldü. 1931-1935 arasında Boston Üniversitesi’nde, 1937-1938’de Londra’da Heatherley Sanat Okulu’nda öğrenim gördü. 1939’da ABD’ye geri döndü. 1952-1954 arasında Kuzey Carolina’daki Black Mauntain College’da, daha sonra Brooklyn ve Philadelphia’da öğretmenlik etti.

Kline, 1940’lardaki resimlerinde New York’ta Manhattan’ın anıtsal görünümlü yapılarını ve siluetlerini betimlemiş. 1950’ierde ise beyaz alanlar üstüne siyah boyayla kaligrafik nitelikte biçimler yaparak kendine özgü bir Soyut Dışavurumculuk (Abstre Ekspresyonizm) geliştirmiştir. Bu resimlerde yalnız siyahlar değil, beyaz alanlar da kendi başlarına birer biçim oluşturacak gibi ele alınmıştır.

Bu yapıtlar, resme dönüşmüş birer simge gibidirler; izleyiciye fırçanın vuruluş ritmini ve resmin yapılış eylemini de duyumsatırlar. Kline, 1958’de yeniden canlı renkler kullanmaya başlamış, ama siyah-beyaz çalışmalarını da sürdürmüştür.

• YAPITLAR (başlıca): Şef, 1950, New York Modern Sanatlar Müzesi; Dokuzuncu Cadde, 1951; New York, 1953, Albright-Knox Sanat Galerisi, Buffalo, New York; Mezar işareti, 1955, Cleveland Sanat Müzesi.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara