Heinar Kipphardt Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

KIPPHARDT, Heinar (1922-18 Kasım 1982 Münih) Alman oyun yazarı. Siyasal içerikli yarı belgesel oyunları ile tanınmıştır.

8 Mart 1922’de Silezya bölgesinde doğdu. Doğu Berlin’de tıp eğitimi gördü. 1950-1959 arasında bir yandan hastanede çalışırken, bir yandan da Doğu Berlin’deki Deutsches Theater’de başdramaturgluk yaptı. Oyun yazmaya bu yıllarda başladı. İlk oyunlarından biri olan Shakespeare dringend gesucht (“Acele Shakespeare Aranıyor”) Doğu Almanya’daki yaşam koşullarım taşlayan bir oyundu. Sonraki oyunu Der staunenswerte Aufstieg und Fail des Alois Piontek (“Alois Piontek’in Şaşılacak Yükseliş ve Düşüşü”) ise traji-komik bir farstı. Kipphardt 1959’daDoğu Almanya’yı terkederek Münih’e yerleşti.

Kipphardt, günümüzde yaşanan olaylardan ve tarihsel belgelerden yararlanıp, bunları kendi dünya görüşü doğrultusunda siyasal bir mesaj içerecek biçimde düzenleyerek yorumlamaktadır. Bu türden ilk oyunu olan In der Sache J.Robert (Oppenheimer Davası) ilk kez İngiltere’de Hampstead Tiyatrosu’nda sahnelenmiştir. Bilim adamı Oppenheimer’in 1954’te ABD Atom Enerjisi Komisyonu önünde verdiği ifadelerin resmi tutanaklarına dayanılarak yazılan oyun “bilim için bilim” ile “bilimin siyasal amaçlar doğrultusunda kullanımı” arasındaki çelişkili karşıtlığı ele alır. Her yeni keşfin bir bombaya dönüşmesinin kaçınılmaz olduğu bir çağda, bir bilim adamı olabilmenin zorlukları ovunun temasını oluşturur.

• YAPITLAR (başlıca): Shakespeare dringend gesucht, 1954, (“Acele Shakespeare Aranıyor”); Der staunensvıerte Aufstieg und Fail des Alois Piontek, î 956, (“Alois Piontek’ in Şaşılacak Yükseliş ve Düşüşü”) Die Stühle des Herm Szmil, 1958, (“Bay Szmil’in İskemleleri”); Esel schrein im Dunkeln, 1958, (“Eşekler Karanlıkta Anırır”); Der Hund des Generals, 1963, (“Generalin Köpeği”); In der Sache J.Robert Oppenheimer, 1964, (Oppenheimer Davası)\]oel Brand, 1965; Die Nacht in der Chef geschlactet wurde, 1967, (“Patronun Gırtlaklandığı Gece”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara