Hubba Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

HUBBA (16.yy) Osmanlı Divan şairi. Döneminin önde gelen kadın şairlerinden biridir.

Ayşe Hubba Hatun, İstanbul’da (bir söylentiye göre de Amasya’da) doğdu, İstanbul’da öldü. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmiyor. Şeyh Yahya Efendi’nin (1495-1570) torunu ve Akşemseddin’in torunlarından Şemsi Çelebi’nin (ölümü: 1551-1552) eşidir. Yaşamı üstüne fazla bilgi yoktur. II.Selim ile III.Murad’ın nedimesi olmuştur. 16.yy tezkirelerine göre, iyi Arapça öğrenmiş, mesnevi, kaside ve gazeller yazmıştır. Yine tezkirelere göre Cemşid ü Hurşid adlı bir mesnevisi vardır. Eski şiir mecmualarında bir gazeli kayıtlıdır. Kaynaklarda döneminin öbür kadın şairleri Mihri Hatun, Zeyneb Hatun, Afaki ve Dilşâd’dan daha üstün bir şair olduğu belirtilmektedir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara