İbn Ebi Useybia Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

İBN EBÎ USAYBİ’A (1198-1270) Arap hekim ve biyografi yazarı. İslam tıp bilginlerini konu alan biyografi yapıtıyla tanınmıştır.

Kahire’de doğdu. Serhad’da öldü. Babası el-Kasım ünlü bir göz hekimiydi. Kahire’deki el-Nuri Hastanesi’nde, döneminin ünlü hekimlerinin yanında tıp öğrenimini tamamlayan İbn Ebî Usaybi’a, aynı kentteki el-Nâşırî Hastanesi’nde göz hekimliği yaptığı sıralar, Yahudi hekim Umrân b.Saddka’nın zengin kitaplığından da yararlanarak biyografi yapıtını hazırlamaya başladı. 1242’de tamamladığı, ancak yaşamının sonuna değin üzerinde çalışarak yeni bölümler eklediği Uyunu’l-Enbâ fi Tabakati’l-Etibba, adlı bu yapıt, İslamiyet’in başlangıcından o güne değin yaşamış 400 kadar tıp bilgininin yaşamı ve yapıtları üstüne bilgi veren en zengin kaynaktır. Hintli ve Yunanlı hekimler ile İslam dünyasının bilimsel ve toplumsal yaşamına ilişkin bilgileri, ayrıca günümüze ulaşamamış bazı kitaplardan bölümleri de kapsayan yapıt, tıp tarihi için önemli bir belge niteliğini günümüzde de korumaktadır.

• YAPITLAR (başlıca): Uyunu’l-Enbâ fi Tabakati’l-Etibba, (ö.s.), A.Müller (yay.), 1882.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara