İbn Kuzman Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

İBN KUZMAN ( ? – 1160) Arap, şair. Arap halk şiirinin bir tarzı olan “zecel”in başlıca temsilcisidir.

Kurtuba’da doğdu, aynı kentte öldü. Gerçek adı Ebubekir Muhammed b.Abdülmelik’tir. İspanya’da Badajoz Eftasi Emiri el-Mütevekkil’in hizmetinde bulundu. İspanya’nm çeşitli kentlerini gezdi. Kurtuba’da adlarını şiirlerinde andığı arkadaşları ile birlikte hiçbir ahlak kuralına uymadan uçarı bir yaşam geçirdi.

İbn Kuzman’ın bütün şiirleri ele geçmemiştir. Yüz kırk beş parça şiiri bilinmektedir. Divan’ın girişini klasik Arapça ile yazmasına karşı şiirlerinde Endülüs’ün günlük Arapça’sını kullanmıştır. Dizelerinin ilk harfleri ile bir sözcük oluşturan manzumeler (muvaşşaha) yazmıştır. Özellikle bir halk şiiri tarzı olan zecelin başlıca temsilcisidir. Armoni temeline dayanan ve çeşitli ölçülerde yazılan bu tarzı, kaside düzeyine çıkarmıştır. Bu şiirlerinin büyük bir bölümü 5-9’luk kıtalardan oluşur. Zecel, klasik Arap ölçüsünün tersine, nicelik ilkesine değil, vurgu ilkesine dayanır.

• YAPITLAR (başlıca): Divan, (ö.s.), D.Günzburg (yay.), 1896.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara