İbn Nübate Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

İBN NÜBÂTE (1287-1366) Arap, şair. Aşk üzerine yazdığı şiirlerle tanınmıştır.

Meyyafarikîn’de (bugünkü Silvan) doğdu, Kahire’de öldü. Asıl adı Cemaleddin Ebubekir el-Kuraşi’ dir. Mısır’da öğrenim gördü. 1316’da Şam’a yerleşti. Sık sık Hama’ya giderek Eyyubi Emiri ünlü coğrafyacı Ebu’l-Fidâ’yı ziyaret etti. Bir süre onun yanında çalıştı. 1360’ta Kahire’ye giderek Memluk Sultanı Nâsır Hasan’ın kâtibi oldu. Sultanının ölümünden sonra para sıkıntısına düştü. Yaşamının sonuna değin orada kaldı.

Divan’ından başka, belâgat (retorik) yönünden büyük önemi olan mektup üslupları üzerinde çalıştı. İbn Zeydûn’un İbn Abdûs’a yazdığı mektupların dil ve içerik özellikleri üzerinde durarak onları şerhetti. Şiirleri genellikle aşk üzerine yazılmış kasidelerdir.

• YAPITLAR (başlıca): Divan, (ö.s.), 1905; Şerhü’l-Uyûn fi Şerhi’r-Risâlei ibn Zeydûn, (ö.s.), 1861.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi 

Sitede Ara