İbn Zeydun Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

İBN ZEYDÛN (1003-1071) Arap, şair. Mektup türünün en güzel örneklerini vermiştir.

İspanya’da Kurtuba’da (bugünkü Cordoba) doğdu, 18 Nisan 1071’de İşbiliye’de öldü. Asıl adı Ebu’l-Velid Ahmed b.Abdullah’dır. Mahzûm kabilesindendir. Küçük yaşta yetim kaldı. Vasisinin yardımıyla değerli bilginlerden öğrenim gördü. Yirmi yaşında şiir yazmaya başladı.

Endülüs Emevi halifelerinden III. el-Mûstekfî’ nin kızı Vallâde’ye âşık oldu. Ona sürekli şiirler yazdı. Bunu duyan Kurtuba Emiri İbn Cahver tarafından tutuklandı. Bir süre sonra emirin oğlu Ebu’l-Velid’in aracılığı ile kurtuldu. İbn Cahver ölünce Kurtuba’ya döndü. Yerine geçen Ebu’l- Velid’in elçisi oldu. Bilinmeyen bir nedenle Badajos’a kaçtı. Oradan İşbiliye’ye gitti. Buranın emiri el-Mutezid tarafından önce saray kâtipliğine, sonra vezirliğe getirildi.

İbn Zeydûn başarılı bir şair olmaktan çok iyi bir münşi (mektup türünde usta kişi) olarak bilinir. İbn Cahver ile veziri İbn Abdûs’a yazdığı mektuplarla tanınır. İbn Cahver’e yazdığı mektupların bir bölümü Risâletü’l-Ciddiye adlı yapıtında toplanmıştır. İbn Abdûs’a yazdıklarım İbn Nübâte şerhetmiştir. Ayrıca bu yapıt Türkçe’ye de çevrilmiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Divan, (ö.s.), K. Bustanî (yay), 1951; Risâletü’l- Ciddiye (ö.s.), R.O. Besthorn (yay), 1889; Tercüme-i Şerhü’l-’Uyûn fi Risâlei ibn Zeydûn; (ö.s.), 1841.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara