İshak Mavsili Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

İSHAK MAVSİLÎ (767-850) Arap, müzikçi. Arap müziğini bir sisteme bağlamıştır.

Ebu Muhammed İshak b. İbrahim el-Mavsilî İran’da, Rey’de doğdu, Bağdat’da öldü. Ünlü müzikçi İbrahim Mavsilî’nin oğludur. Çok iyi bir öğrenim gördü. Huşeym b. Buşeyr’den Hadis, Kısâî’den Kuran, Ebu Ubeyde’den edebiyat, Zallal ve Atika bint Şuhde ile kendi babasından müzik dersleri aldı. Abbasi Halifesi Harun Reşid ile veziri Yahya Berme-kî’nin büyük yardımlarını gördü. Halifelerden ve üst düzey devlet görevlilerinden aldığı paralarla kısa sürede zengin oldu. Kendisi de bilim adamlarını, sanatçıları korudu, onlara para yardımlarında bulundu.

Babasının ölümünden sonra döneminin en ünlü bestecisi oldu. Abbasi saraylarındaki kabullerde bilim adamları ile edebiyatçıların yanında yer aldı. Yalnız fıkıh bilginlerinin giyebileceği giysiler giymesine izin verildi. Halife Me’mun onun için, “müzikçi olmasaydı kadı yapardım,” demiştir.

İshak, Arap müziğinin her alanında başarı gösterdi. Güzel ut çalardı. Söylentiye göre tahnîs’i (falcetto – erkekte yüksek perdeden kafa sesi) ilk kullanan kişidir. Arap müziğinin seslendirilmesini bir sisteme bağlamıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara