Kabuli Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

KABULÎ (1437-1478) İranlı divan şairi. Divan’ında dönemin siyasal ve toplumsal olayları ile edebiyat ve dil yönünden değerli bilgiler vardır.

Doğum yeri bilinmiyor. İstanbul’da öldü. Doğum ve ölüm tarihleri de kesin değildir. Yaşamı üstüne bilgi çok azdır. II.Mehmed [Fatih] döneminde İstanbul’a gelen îranlı şairlerden biridir. Divan’mdan çıkan bilgilere göre, yaşamının büyük bölümünü gezilerle geçirdi. Şirvanlı olup 1472’den önce Anadolu’ya geldiği sanılıyor. Önce Amasya’ya gitti. Şehzade Bayezid’in yanında bulundu, ona kasideler yazdı. Amasya’dan II.Mehmed’e kendini tanıtan bir kaside yazıp gönderdi. İstanbul’a gitti. Padişah’ın yakınları arasına girdi. Seferlere katıldı, içki, eğlence toplantılarında bulundu. Yaşamının sonuna doğru, saray çevresinden uzaklaştırıldı.

Farsça olan Divan’ını 1475’te II.Mehmed’e sundu. Dört bölümlük yapıtın sonunda on iki Türkçe gazel vardır. Divan, dönemin siyasal ve toplumsal olayları ile dil, edebiyat, sanat tarihi konularında içerdiği bilgiler nedeniyle önem taşır. Uzun Hasan’ın savaşlarından başlayarak Kırım, Eğriboz, Firuzlu, Yemişli ve Kefe’nin alınmasını anlatan dizeleri vardır.

• YAPITLAR (başlıca): Külliyât-ı Divân-ı Kabulî, (ö.s.), İ.H.Ertaylan (yay), 1948.

Türk Ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara